Integrované prístupy k designu potenciálnych liečiv a vybrané aplikácie.

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2016 zahajujeme prednáškou:

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Integrované prístupy k designu potenciálnych liečiv a vybrané aplikácie.

v stredu 10. februára 2016, o 14:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH12, v novej budove FChPT STU Bratislava

Hľadanie a vývoj nových potenciálnych liečív v súčasnosti využíva čoraz viac integrované prístupy, ktoré kombinujú počítačový dizajn nových molekúl vykazujúcich vysokú afinitu k modelom bioreceptorov, spolu s výkonnými  metódami paralelnej syntézy a kombinatoriálnej chémie, a súčasne s vysokovýkonnými metódami skríningu biologickej aktivity na rôznych úrovniach (HTS skríning). Počítačový dizajn sa ukazuje ako efektívny inštrument na urýchlenie hľadania nových liečiv a zaujíma v súčasnosti už štandardné miesto v hightech pharma priemysle.

V prednáške sa prezentujú aj vybrané príklady výsledkov tímu v poslednom období, a to pri návrhu nových liečiv proti AIDS, Dengue, malárie, TBC a vybraných typov chrípky.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.