IUPAC

Stránka Slovenského národného komitétu IUPAC

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Inorganic Chemistry Division IUPAC & Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Associate member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.; Physical and Biophysical Chemistry Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; President & Titular member of Analytical Chemistry Division IUPAC
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC, Titular member
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; Organic and Biomolecular Chemistry Division IUPAC, National representative
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, National representative
 • Ing. Marek Stach, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD.
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

A new definition of the mole has arrived

https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018

 

IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. Chem. 90(1), pp. 175-180 (2018), https://doi.org/10.1515/pac-2017-0106]:

The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.022 140 76 × 1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol−1, and is called the Avogadro number.

        

After an extensive consultation with the chemistry community, and following a review and critical evaluation of the literature the new definition comes in advance of the anticipated revision of the International System of Units (SI).

The new SI will be linking all seven base units to fundamental physical constants.Revised definitions of the kilogram, ampere, kelvin and mole are expected to come into force on World Metrology Day, 20 May 2019.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

 

The United Nations Proclaims the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

https://iupac.org/united-nations-proclaims-international-year-periodic-table-chemical-elements/ , 28 December 2017

 

On 20 December 2017, during its 74th Plenary Meeting, the United Nations (UN) General Assembly 72nd Session has proclaimed 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019).

 

The development of the Periodic Table of the Elements is one of the most significant achievements in science and a uniting scientific concept, with broad implications in Astronomy, Chemistry, Physics, Biology and other natural sciences. Particular areas where the Periodic Table and its understanding have had a revolutionary impact are in nuclear medicine, the study of chemical elements and compounds in space and the prediction of novel materials.

 

The International Year of the Periodic Table of Chemical Elements in 2019 will coincide with the 150th anniversary of the discovery of the Periodic System by Dmitry Mendeleev in 1869, and also with the Centenary of IUPAC (IUPAC100). The events of IUPAC100 and of IYPT will enhance the understanding and appreciation of the Periodic Table and chemistry in general among the public.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

Zasadanie Byra  – vrcholného orgánu IUPAC v období medzi dvomi Valnými zhromaždeniami IUPAC, sa uskutoční v dňoch 6. – 9. apríla 2018 v priestoroch Študijného a informačného strediska, ktoré veľkoryso poskytla FChPT STU. Zasadanie samotné pozostáva z rokovaní vo viacerých skupinách a v pléne Byra, kde sa riešia tak koncepčné ako aj operatívne úlohy vedenia, divízií a komisií IUPACu, predovšetkým v danom roku.

Výber krajiny, mesta a miesta pre konanie zasadania Byra IUPAC je aj ocenením prínosu chemikov z danej krajiny k aktivitám IUPACu. Sekretariát IUPAC na našu žiadosť do programu prvého dňa zaradil aj „Open meeting with our host and several Slovak Chemists – Meet the Slovak Chemists“, na ktorom budeme mať možnosť oficiálne a širšie predstaviť účastníkom Byra IUPAC výuku, výskum, ale aj prax v oblasti chémie na Slovensku.

Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanu chémiu (IUPAC) organizovala 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa konalo od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.

IUPAC a jeho Medzidivízna komisia pre materiálovú chémiu (Interdivisional Subcommittee on Materials Chemistry, ISMC) sprístupnili pre záujemcov o novinky, zatiaľ predovšetkým so zameraním na vzdelávací proces, v oblastiach materiálovej chémie, web-stránku Material Chemistry Education Resources (https://iupac.org/materialschemistryedu/).

IUPAC, Divízia VIII (Chemical Nomenclature and Structure Representation) zverejnila v sérii Red Book Essentials 2015 Technickú správu a doporučenie IUPAC „Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry (PAC-REP-14-07-18)“ [* IUPAC, Pure Appl. Chem. 87, 1039–1049 (2015). Copyright © IUPAC & De Gruyter 2015].

IUPAC_2016_Anorg_Nazv_Anglicke_Brief_Guide.pdf

Tento dokument určite zaujme a mnohí z Vás ho nepochybne využijú, napr. pre svoje porovnanie s aktuálnym slovenským názvoslovím anorganickej chémie ale aj pre orientáciu v názvosloví a terminológii anorganickej chémie anglicky písaných textov (učebníc alebo publikácií). Prinášame Vám re-publikovateľnú 4-stranovú verziu tejto Technickej správy IUPAC v pôvodnej podobe. Dokument je možné citovať alebo ho (celý resp. jeho časť) šíriť ďalej za podmienky, že uvediete citáciu tak ako uvádza originál v záhlaví, alebo ako je uvedená tu (*).