Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2016 zahajujeme prednáškou:

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Integrované prístupy k designu potenciálnych liečiv a vybrané aplikácie.

v stredu 10. februára 2016, o 14:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH12, v novej budove FChPT STU Bratislava

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2014 zahajujeme prednáškou:

Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
Materiálová chémia: od definície k sérii aktuálnych tém

v stredu 8. októbra 2014, o 14:00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Ako môžu dva elektróny ovplyvniť naše poznanie o vesmíre

v stredu 13. novembra 2013, o 14:00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 zahajujeme prednáškou:

Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

Ako sa neoplastické bunky chránia proti chemoterapii: Úloha promiskuitných proteínov so širokou substrátovou špecifitou.

v stredu 25. februára 2015, o 14.00 h. v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

 

Jarný cyklus Chemických horizontov 2017 ukončujeme prednáškou

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Biologicky odbúrateľné kovové materiály

v stredu 19. apríla 2017, o 14:30 h.
prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Andrea Fedorková, Marek Slávik
Bipolárne Li+ nanobatérie: riešenie pre e-mobilitu a smart-grid

v stredu 17. apríla 2013, o 14:00 h.
prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava