História SChemS

Vývoj loga

Logo SChemS v takmer rovnakej podobe ako ho poznáme dnes, uzrelo svetlo sveta v roku 1983 na bulletine č. 12 (Obr. 1). Navrhol ho Ing. Anton Beňo CSc., na požiadavku…

Predsedovia SChemS

BOHUSLAV NEJEDLÝ (1929 – 1935) (*1872 †1944) Predseda krajinskej odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave v roku 1929.  JAN BUCHTALA (1936 – 1938) (*1882 †1969) Absolvent lekárskej a filozofickej fakulty Univerzity…