ChemZi 9/2 2013

Obsah

269Editorial
270Priemyselný profil
Medzi Dynamitkou a Dimitrovkou
272Prehľadný článok
Vážená VEdecká Grantová Agentúra (VEGA), Milá Vega
275ChemPubSoc
276Aktuality SCHS
Seminár jubilantov 11.12.2013
277Vážení členovia Slovenskej chemickej spoločnosti!
2% dane
278Novartis Lectures 2013
279Zjazd poľských chemikov
280Konferencie
19. konferencia s medzinárodnou účasťou, ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA
281Konferencia EUROFILLERS 2013 v Bratislave
28265. Zjazd chemikov
Zjazd slovenských a českých chemikov
283Súťaž posterov
28465. Zjazd chemikov – Errata
288Reklama
289SAV
Ústav polymérov na Noci výskumníkov
290UPJŠ
výročie vzniku Katedry chémie, dnešného Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
291IUPAC
Rokovania Valného zhromaždenia a Kongresu IUPAC v roku 2013
292Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2013
293FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
294Pedagogika
Reťazovú reakciu ovládli gymnazisti z Levíc
29536. Letná škola chemikov na SŠ – SŠP Nitra 2013
297Chemická olympiáda
Slovensko má štyri medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v Moskve
298Výsledky 49. ročníka Chemickej olympiády na Slovensku
300História
Stručná história výroby plastov vo svete – príspevok Slovenska –
302Legislatíva
Kozmetické výrobky
303Jubilanti
Prof. Gábor Náray-Szabó 70 ročný
Jubileum Prof. Ing. Alžbety Krutošíkovej, DrSc.
304Životné jubileum doc. RNDr. Márie Rehákovej, CSc.
305Spomienka
Spomienka na Vladislava Holbu
Odišiel Otto Vogl