ChemZi 7/1 2011

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy?
6Prehľadný článok
Prenos výsledkov výskumu z akademickej sféry do praxe
9Aktuality SCHS
Prečo a ako sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti
10O doterajšom rozsahu slovenskej účasti v „Celosvetovom experimente IYC 2011“
11Medzinárodný rok chémie 2011, „Chémia – náš život, naša budúcnosť“
13Prečo sú ohrozené plasty v moderných umeleckých artefaktoch a ako im predĺžiť životnosť
15Chemické horizonty – jarný cyklus 2011
16SAV
Ocenenia mladým chemikom za najlepšiu esej v súťaži doktorandov
17PriF UK
Chémii na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave priznali medzinárodnú akreditáciu
18ChemPubSoc
20Konferencie
Veľtrh Chemistry Slovakia 2011 na výstavisku Incheba 12. – 14. apríla 2011
21Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
22Správa o priebehu konferencie „PMA 2011 & RubberCon 2011“
23Európska konferencia o vysokoškolskom vzdelávaní v chémii v Bratislave
24Pedagogika
Kurz Náterové látky
25„Magic Chemistry Show“ – aj odmena pre žiakov základných a stredných škôl
26Jednoduché zlúčeniny bóru na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie, 1. časť
28TnUAD
15 rokov Fakulty priemyselných technológií v Púchove
30Legislatíva
Testovanie vlastností chemických látok potrebných na ich klasifikáciu
31Jubilanti
Dalma Gyepesová
Doc. Ing. Michal Dunaj – Jurčo, CSc., priekopník röntgenovej štruktúrnej analýzy koordinačných zlúčenín na Slovensku – 75-ročný
32Spomienka
Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
3363. zjazd chemikov
34Programový výbor
35Program 63. zjazdu chemikov

Zborník abstraktov 63. zjazd chemikov