ChemZi 5/1 2009

Obsah

3Editorial
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Originálny výskum overený praxou
8Prehľadný článok
Chémia a biológia vo výskume inhibítorov novotvorby ciev – cesta k novej terapii nádorov
10Špecifiká a úlohy chémie potravín
12Odborný článok
Ionizujúce žiarenie – účinná metóda studenej pasterizácie niektorých potravinárskych komodít
13Krátky článok
Discovery of Diovan®, a Highly Effective Treatment for Hypertension
14UK
Univerzita Komenského v Bratislave oslavuje 90. výročie svojho založenia
15Profil osobnosti
Nový predseda Slovenskej akadémie vied, Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
16Aktuality SCHS
Výstava Míľniky chémie
17Byro IUPAC zasadalo v Bratislave
18Rok 2011 bude Medzinárodným rokom chémie
19Chemické horizonty
Piaty ročník Chemických horizontov – jarný cyklus
20Konferencie
Správa o priebehu 3. ročníka medzinárodnej konferencie„Polymeric Materials in Automotive – PMA 2009“
21Správa o XXII. medzinárodnej konferencii o koordinačnej a bioanorganickej chémii, konanej v dňoch 7. – 12. 6. 2009 v Smoleniciach
22SAV
Druhý workshop mladých vedcov, 2nd Bratislava Young Polymer Scientists Workshop (BYPoS 2009)
23História
Zásluhy prof. Ing. Jána Gaža, DrSc. o rozvoj koordinačnej chémie na Slovensku
26Chemická olympiáda
Vyhodnotenie jubilejného 45. ročníka chemickej olympiády
30Jubilanti
Životné jubileum docentky RNDr. Márie Blahovej, CSc.
Životné jubileum Prof. Ing. Dušana Bustina, DrSc.
31Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. – 75-ročný
Životné jubileum docentky RNDr. Márie Kohútovej, CSc.
32Prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. – 70-ročný
3361. zjazd chemikov

Zborník abstraktov 61. zjazd chemikov