ChemZi 18/2 2022

Obsah

40Prednáška profesorky Christiny Kranz v Bratislave pri príležitosti „Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lecture 2022“
42Evropské chemické časopisy
43Jubilanti SChemS v roku 2023
44Čestná plaketa T. R. Niederlanda udelená prof. RNDr. Jozefovi Čárskemu, CSc.
45Noví členovia
45Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov
46Sedemdesiatiny Slovinskej chemickej spoločnosti
47Udelenie „Ceny Jána Gažu“ prof. Ing. Romanovi Bočovi, DrSc.
49Na 74. Zjazde chemikov
50Ocenenia ESET Science Award pre rok 2022
52Chemický náboj – Nová súťaž pre stredoškolákov
53Akademické stretnutie „Chémia a budúcnosť spoločnosti“ (100 rokov prvej Solvayovej konferencie o chémii)
54Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
57 Odporúčania a Technické správy IUPAC, ktoré v druhom polroku 2022 vyšli v PAC
58Ústav polymérov SAV. v. v. i. oslávil svoju šesťdesiatku
60Vernisáž NANO-Art – Doba plastová očami detí
61Ján Štvrtina: Alchýmia a alchymistická symbolika v prvej polovici 20. storočia
63Jubilanti