Chemická olympiáda – jubilejný 60. ročník celoštátneho kola

Vážené chemičky a chemici,

jednou z hlavných úloh našej spoločnosti je podpora a oceňovanie šikovných a talentovaných študentov chémie a nádejných mladých chemikov. Zároveň si hlboko vážime učiteľov chémie, ktorí sa systematicky venujú práci so stredoškolskými študentmi. V dňoch 6.-9.3.2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil 60. ročník celoštátneho kola Chemickej olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 50 študentov z 28 škôl.

Odborným garantom Chemickej olympiády bola tradične Slovenská chemická spoločnosť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 9.3.2024 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde po úvodných príhovoroch došlo k odovzdávaniu ocenení pre študentov a učiteľov chémie. Naša spoločnosť odovzdala ocenenia pre víťazov oboch kategórií (A a EF) v podobe darčekových poukážok. Vynikajúcemu učiteľovi chémie PaedDr. Miroslavovi Kozákovi bola udelená Medaila SChemS za celoživotnú systematickú prácu so stredoškolskými študentmi v rámci mimoškolskej činnosti v chémii. Za systematickú prácu pre Chemickú olympiádu odovzdala naša spoločnosť Ďakovné listy pre Mgr. Samuela Andrejčáka, Mgr. Jelu Nociarovú, PhD., doc. Ing. Jána Reguliho, CSc. a RNDr. Rastislava Serbina, PhD. Záštitu nad týmto podujatím prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prírodovedecká fakulta UK a FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Slovenská chemická spoločnosť srdečne gratuluje všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili tohto jubilejného ročníka celoštátneho kola Chemickej olympiády. Veľké poďakovanie patrí aj zanieteným učiteľom chémie a tútorom, ktorí sa dlhodobo venujú študentom a pripravujú ich na olympiádu v chémii.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.