Chemické horizonty

Cyklus prednášok Chemické horizonty predstavuje akciu organizovanú Slovenskou chemickou spoločnosťou, ktorej cieľom je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú z časti popularizačne ale aj z časti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v ich oblasti chémie. Týmto spôsobom sa budú snažiť rozšíriť chemické horizonty nás všetkých. Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do roka počas letných a zimných semestrov. Záznamy z online prednášok budú uverejňované aj na youtube kanáli Chemické horizonty.

Metal ions affecting antibiotic action

Béla Gyurcsik1

1 Department of Molecular and Analytical Chemistry, University of Szeged, Dóm tér 7-8, H-6720 Szeged, Hungary

gyurcsik@chem.u-szeged.hu


streda 12. júna 2024 14:00

knižnica Oddelenia anorganickej chémie, č.d. 358

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA

Radlinského 9

81237 Bratislava

Online prednáška cez MS Teams

Záznam prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Chemické horizonty https://youtu.be/LURrtR9F9PQ

(viac…)

Čítať viacMetal ions affecting antibiotic action

Nucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

Marcela Krečmerová1

1 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic

marcela.krecmerova@uochb.cas.cz

Záznam prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Chemické horizonty (youtu.be/pjLLSt9ixRk)

Online prednáška cez MS Teams
streda 24. apríla 2024 14:00

Nucleoside/nucleotide analogues originated from IOCB – compounds that reached clinical use: 5-aza-2´deoxycytidine (1), 5-azacytidine (2), 9-(S)-[(2,3-dihydroxypropyl)]adenine (3), cidofovir (4), adefovir (5), tenofovir (6).   

(viac…)

Čítať viacNucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA A SÚVISIACE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MLADÝCH CHEMIKOV

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.,a Mgr. Jela Nociarová, PhD.b

aKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,

e-mail: martin.putala@uniba.sk

bKatedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: jela.nociarova@umb.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 7. februára 2024 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanále Chemických horizontov

(viac…)

Čítať viacCHEMICKÁ OLYMPIÁDA A SÚVISIACE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MLADÝCH CHEMIKOV

VOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok
e-mail: peter.tomcik@ku.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
streda 8. novembra 2023 14:00

(viac…)

Čítať viacVOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

CARBOHYDRATE SYNTHESIS FOR SOLVING BIOLOGICAL PROBLEMS

Dr. Rita Ventura

ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier,
Universidade Nova de Lisboa,
Av da República, 2780-157 Oeiras, Portugal
e-mail:rventura@itqb.unl.pt

utorok 17. októbra 2023 14:00

prezenčná prednáška na Chemickom ústave SAV
online prenos cez platformu ZOOM
Meeting ID: 899 9519 0947
Passcode: 443368

(viac…)

Čítať viacCARBOHYDRATE SYNTHESIS FOR SOLVING BIOLOGICAL PROBLEMS

Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, Ústav prírodných a syntetických polymérov,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

online prednáška cez MS Teams
streda 12. apríla 2023 14:00 

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacPlasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,

84215 Bratislava, Slovakia e-mail: sykoram@uniba.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 11. januára 2023 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacNanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

 Ing. Ivan Janotka, DrSc.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS), Studená 3, 821 04 Bratislava

 email: janotka@tsus.sk

streda 22. júna 2022 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacVyužiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

Biologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu

doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

email: ivan.potocnak@upjs.sk

online prednáška cez MS Teams
štvrtok 28. apríla 2022 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacBiologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu

História odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.1,2

1Oddelenie organickej chémie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

2Oddelenie anorganickej technológie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
19. januára 2022 14:00

(viac…)

Čítať viacHistória odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

Viac už toho nie je

Nedá sa načítať viac strán