Ako môžu dva elektróny ovplyvniť naše poznanie o vesmíre

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Ako môžu dva elektróny ovplyvniť naše poznanie o vesmíre

v stredu 13. novembra 2013, o 14:00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Konečným cieľom kvantovej chémie je dosiahnuť schopnosť kvantitatívnej predpovede „a priori“. Napriek nespochybniteľným úspechom molekulového modelovania, v tomto roku opäť korunovaných Nobelovou cenou za chémiu, vysokopresné predpovede energií a vlastností molekúl predstavujú stálu výzvu pre teoretických chemikov zaoberajúcich sa vývojom presných metód.
Prednáška je pokusom uviesť poslucháča populárnym spôsobom do sveta ab initio výpočtov z perspektívy autorovho príspevku do tejto oblasti, pričom je zdôraznená úloha elektrónovej korelácie, a tiež väzba na niektoré astrochemické, či astrofyzikálne aplikácie.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.