2% 2020

Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej chemickej spoločnosti !

 

Veľmi pekne vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli venovať  2 % Vašich daní v prospech našej Spoločnosti, na podporu jej aktivít. V prípade preukázania darovania 2 % Vašich daní Vám vzniká nárok na členstvo v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2021.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. júna 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Potrebné údaje:

IČO:                                                    00178900

Právna forma:                                  Občianske združenie

Obchodné meno:                            Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

Sídlo-Ulica:                                       Radlinského

Súpisné/orientačné číslo:             9

PSČ:                                                    812 15

Obec:                                                 Bratislava

 

Vyhlásenie o poukázaní môžete stiahnuť TU!

 

Ako hradiť členské príspevky

 

 • osobne na sekretariáte SCHS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv. 1111 v pondelok 13:00 – 17:00
 • prevodom na účet SCHS
  • číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012
  • konš. symbol: 0308
  • variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2018) v prípade doplatenia viacerých rokov (201718)
  • v správe pre prijímateľa/poznámke uveďte “Clenske”, svoje meno a členské číslo (čl. číslo môžete zistiť v databáze členov)
 • internetbankingom (údaje rovnako a pri prevode)
 • poštovým poukazom na účet (prosíme nepoužívať poštový poukaz na poštovú adresu SCHS)
 • asignáciou 2 % daní (vo “VYHLÁSENÍ o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” je možné zaškrtnúť tlačítko so súhlasom na zaslanie údajov prijímateľovi) 

 

Výška členského príspevku:

Členský príspevok

10 €

Nový člen – registrácia

3 €

Študenti, doktorandi, dôchodcovia

5 €

 

 

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=2625  

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.