Chémia životného prostredia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (02245)
Kontakt: magdalena.balintova@tuke.sk
Pracovisko: Katedra enviromentaliky SvF TU

Členovia:

  1. prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (02245)
  2. RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (02361)
  3. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
  4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
  5. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)