Chémia životného prostredia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (02245)
Kontakt: magdalena.balintova@tuke.sk
Pracovisko: Katedra enviromentaliky SvF TU

Členovia:

  1. prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (02245)
  2. RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (02361)
  3. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
  4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
  5. Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (04510)
  6. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)