Medicínska chémia, Bratislava

doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
tel.: 02 602 96 409, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Výbor OS MCH SCHS:

prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (FaF UK, BA)
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. (PRIF UK, BA) (predseda OS MCH)
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. (UEFT SAV, BA) (podpredseda OS MCH)
doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD. (PRIF UPJS, KE) (podpredseda OS MCH) in memoriam 2012
doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. (FCHPT STU, BA) (tajomník OS MCH)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FCHPT STU, BA)
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (PRIF UK, BA)
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (UMB BB)

doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.(Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Univerzita Komenského Bratislava, Biomagi Ltd., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) Vývoj kandidátov antitumorových liečiv. In Silico design, syntéza organických tyrozín kinázových inhibítorov a ich biologické testovanie (enzymatická aktivita, endoteliálne bunky, cancer stem cells, in vivo CAM a Zebrafish assay). Využitie in situ Click Chemistry pre vývoj kandidátov na liečivá. Medzinárodné projekty COST CM0602  (2007-2011, Brussels server) ANGIOKEM. COST CM1106 (2012-2016) Cancer Stem Cells.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc., Ing. Milan Štefek, CSc.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) Navrhovanie a výskum potenciálnych látok na ovplyvnenie niektorých chronických ochorení. Štúdium interakcie liečivo-enzým (aldóza-reduktáza, serín proteázy, SERCA, MAO-A, MAO-B). QSAR štúdium antioxidačných a inhibičných vlastností substituovaných indolov a polyfenolických látok prírodného pôvodu.

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.Chemický ústav SAV, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Štúdium štruktúry a dynamických vlastností biologicky aktívnych sacharidov (hlavne heparínového typu) a analýza proteín-sacharidových interakcií NMR spektroskopiou a teoetickými metódami.

doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Oddelenie organickej chémie, Detašované pracovisko pri ZENTIVA a.s. Hlohovec Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Inhibítory metabolizmu lipidov a glykosfingolipidov. Štúdium syntézy homológov a konformačne obmedzených analógov ceramidov a inhibítorov typu lipstatínu, PDMP a HPA-12.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.(Chemický ústav SAV Bratislava, Centrum glykomiky, Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov) Využívanie počítačových metód pre dizajn inhibítorov glykozyltransferáz a glykozid hydroláz a na výskum štruktúry a funkcie enzýmov pôsobiacich v metabolických a katabolických cykloch sacharidov.

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.Odd. organickej chémie, Ústav org. chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU Bratislava, Syntéza, chemické, fyzikalno-chemické, spektrálne a biologické vlastnosti heterocyklických zlúčenín
http://www.chtf.stuba.sk/~milata/ScienceVM.htm