VOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok
e-mail: peter.tomcik@ku.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
streda 8. novembra 2023 14:00

Prednáška je venovaná minuloročnému stému výročiu objavenia polarografie a nastávajúcemu deväťdesiatemu výročiu odvodenia Ilkovičovej rovnice, ako fundamentálneho vzťahu v polarografii. Bude sa diskutovať o principiálnom vývoji polarografie až do dnešných čias a budú spomenuté rôzne aplikácie spravidla pre elektroanalytické stanovenie rôznych látok v rôznych matriciach. Tieto stanovenia sú založené na voltampérometrickej detekcii, to znamená, v porovnaní s klasickou polarografiou za použitia vyšších polarizačných rýchlostí a neortuťových stacionárnych pracovných elektród, ktoré nekvapkajú. Tuhé elektródové materiály umožňujú znížiť charakteristický rozmer elektródy až na úroveň mikro a nanometrov čo umožňuje merania in vivo, kde sa ostatné analytické techniky nedostanú. Možnosti synergistickej kombinácie s chemickou reakciou či už v difúznej vrstve pracovnej elektródy, alebo v objemovej fáze roztoku pri voltampérometrickom stanovení sa tiež budú diskutovať v tejto prednáške. Autor ďakuje za finančnú podporu agentúre VEGA č. projektu 1/0128/21.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.