Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2017 zahajujeme prednáškou

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie.

v stredu 25. októbra 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH14, v novej budove FChPT STU Bratislava

 

Podľa Európskej únie sú biotechnológie považované za jedny z kľúčových vedných oblastí 21. storočia. Vo forme environmentálnych biotechnológií, najmä biohydrometalurgie, majú svoje uplatnenie aj v baníckom, úpravníckom a hutníckom priemysle, a to hlavne pri získavaní kovov z chudobných rúd a druhotných kovonosných surovín s obsahom sulfidov. Podstatou biohydrometalurgických metód sú prírodné biogeochemické cykly prvkov, prebiehajúce pod vplyvom mikroorganizmov. Biohydrometalurgia ako progresívna technológia ťažby, úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia  je síce v praxi aplikovaná len od polovice 50-tych rokov dvadsiateho storočia, no prvé zmienky o niektorých jej „podobách“ sú známe už 1000 rokov pred naším letopočtom. Má svoju bohatú históriu, zaujímavú súčasnosť a perspektívnu budúcnosť.   

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.