Vývoj nových biologicky účinných látok v súčasnosti z pohľadu organického chemika

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc,
Vývoj nových biologicky účinných látok v súčasnosti z pohľadu organického chemika.

v stredu 29. mája 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Súčasná organická chémia produkuje denne množstvo nových zlúčenín v tisícoch laboratórií po celom svete, napriek tomu je neľahké získať a uviesť na trh nové kvalitnejšie liečivá. Mnohé krajiny, aj z vyspelého, ale aj tzv. tretieho sveta, investujú veľké zdroje do výskumu syntézy a biologickej účinnosti nových kandidátov na liečivá. Dobre to ilustruje aj súčasná záplava vedeckých článkov z oblastí bioorganickej a medicínskej chémie v európskych žurnáloch, ktoré pochádzajú z Ázie, najmä Číny a Indie, južnej Ameriky a Blízkeho východu. Veľkí výrobcovia na trhu liečiv sa dnes koncentrujú na core business, redukujú vlastné syntetické kapacity (laboratória, medicínski chemici, náklady) a outsourcujú syntézu na pôdu univerzít a partnerov. Možno je namieste otázka, či by aj chémia na univerzitách a v SAV v SR nemala zachytiť tento trend, viac sa sústrediť na rozvoj medicínskej chémie a aktívne vyhľadávať partnerov a zdroje u veľkých hráčov.

Autor na príklade výsledkov pracovnej skupiny z chémie derivátov akridínu ako interkalátorov do DNA, farmako- a fluorofórov na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach chce ilustrovať, aké sú dnešné reálne možnosti pre spoluprácu chemikov s biochemikmi, biológmi a lekármi a prípadne podnietiť diskusiu, či a ako by chemická komunita v SR, spolu s uvedenými partnermi, mala žiadať prenastavenie vednej politiky v SR.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.