Udelenie Medaily Jána Gaža a Čestného členstva našej spoločnosti

Vážené chemičky a chemici,

v dňoch 2.-7. júna 2024 sa na Smolenickom zámku uskutočnila Medzinárodná konferencia pre koordinačnú a bioanorganickú chémiu – ICCBIC (XXIX. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, iccbic.sk). Organizátorom tejto konferencie bolo už tradične Oddelenie anorganickej chémie STU a hlavným partnerom Slovenská chemická spoločnosť.

Je nám potešením Vám oznámiť, že Slovenská chemická spoločnosť na slávnostnom otvorení konferencie udelila prof. Ing. Marianovi Komanovi, DrSc. (FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) Medailu Jána Gaža za celoživotný prínos pre rozvoj chémie na Slovensku. Za významný prínos pre svetovú vedeckú komunitu bolo Prof. Masahiro Yamashitovi (Tohoku University, Japonsko) udelené Čestné členstvo našej spoločnosti. Ocenenia odovzdal čestný predseda SChemS prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.