Fórum mladých SChemS

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

Fórum mladých SChemS bolo založené v novembri 2018.

Nájdete nás na Facebooku ako Slovak Chemical Society Youth Forum, alebo na Twitteri @SlovakYouth

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých. Aktuálne je to 135 členov vo veku od 20 do 35 rokov.

Predseda Michal Procházka

Podpredsedníčka Denisa Vargová

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

– Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

– Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

– Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

– Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

Facebook

Spolupráca

EYCN – The European Young Chemists’ Network (eycn.eu)

Európska sieť mladých chemikov.

Viac o EYCN môžete nájsť aj na Wikipedii.

Naša účasť v EYCN

2023 – V dňoch 18.-20.08. sa Fórum Mladých SChS už tradične zúčastnilo stretnutia delegátov európskej siete mladých chemikov (EYCN) – 18th Delegate Assembly. Toto stretnutie bolo obzvlášť výnimočné, keďže boli osobné stretnutia v posledných rokoch naozaj vzácne. S mnohými delegátmi sme mali možnosť sa prvýkrát osobne zoznámiť.

2022 – 17th Delegate Assembly bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť sa konala v marci online, a druhá časť v septembri v Lisabone, v Portugalsku krátko po European Chemical Congress (ECC).

2021 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 16th EYCN Delegate Assembly, ktoré sa konalo online

=> Denisa sa stala tímlíderkou “Membership” tímu

2019 a 2020 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 14th EYCN Delegate Assembly v Nemeckých Brémach a 15th EYCN Delegate Assembly v Španielskom Sitges

=> Michal je členom komunikačného tímu EYCN a Denisa členkou “Global Connections” tímu

2018 – prvý delegát zo Slovenska, Michal Procházka na 13th EYCN Delegate Assembly v Talianskom Turíne

IYCN – International Younger Chemists Network (iycnglobal.com)

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

2021 – V auguste sa po prvý krát konalo online celodenné valné zhromaždenie (General Assembly – GA) IYCN (International Younger Chemists Network), na ktorom sa stretli mladí chemici z celého sveta. Našu krajinu zastupovali dve delegátky, Ivana Némethová a Lucia Feriancová. IYCN je asociácia mladých chemikov, ktorá sa venuje podpore chémie v rôznych smeroch a podporuje a obhajuje mladších vedcov pracujúcich naprieč chemickými vedami smerom ku globálne udržateľnej budúcnosti. Rovnako ponúka aj podporu a kontakty pre mladých chemikov na rozvoj príležitostí na národnej úrovni.

Počas prvej polovice dňa sa diskutovali dosiahnuté výsledky jednotlivých tímov za posledné dva roky a taktiež nám boli odprezentované ciele na budúce obdobie, kam bude smerovať činnosť každého riadiaceho výboru.

V druhej polovici dňa sa konali voľby nového vedenia IYCN, kde sa Ivana zúčastnila hlasovania. Po predstavení jednotlivých kandidátov sa novým predsedom stal João Borges z Portugalska a podpredsedom Torsten John z Nemecka.

IYCN rado privíta nových členov. Neváhajte a zapojte sa aj vy! Bližšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke www.iycnglobal.com.

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

www.phrasebank.manchester.ac.uk

cheminfographic.wordpress.com

chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

Stránka Chemistry Across Europe prináša mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní štúdia či práce v zahraničí

www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe

www.saia.sk

euraxess.ec.europa.eu

academicpositions.com

www.academictransfer.com

www.mobilitymentoringportal.eu

www.eurosciencejobs.com

Ocenenia, súťaže EuChemS

www.euchems.eu/awards/overview/

www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered

Naše články

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe
Chemistry Europe | Články SChemS | Fórum mladých SChemS | Nadnárodné spoločnosti

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe

V dňoch 18.-20. 4. 2024 sa vo vydavateľstve Wiley-VCH vo Weinheime (Nemecko) uskutočnilo 3. stretnutie mladých vedcov (3rd Early Career Researchers Meeting) organizované spoločnosťou Chemistry Europe, ktorá vydáva skupinu vysokokvalitných vedeckých časopisov o chémii.

Články SChemS | Fórum mladých SChemS

Podpora mladým chemikom v roku 2024 – vybraní uchádzači

Milí študenti chémie, doktorandi a mladí chemici, jednou z kľúčových agend Slovenskej chemickej spoločnosti je dlhodobá podpora šikovných a talentovaných študentov chémie a mladých chemikov v ich cieľavedomej práci. Robíme to viacerými spôsobmi a jednou z nich je podpora aktívnej účasti vybraných študentov a mladých chemikov na vedeckých konferenciách. V tomto roku naša spoločnosť podporuje účasť 4 študentov na 76. Zjazde chemikov v Ostrave (26.-29.8.2024) a 2 študentov na 66. Zjazde Poľskej chemickej spoločnosti v Poznani (16.-20.9.2024). Zoznam vybraných uchádzačov:

Články SChemS | Fórum mladých SChemS

Podpora mladým chemikom

Možnosť podania žiadosti na podporu mladým chemikom v tomto roku predĺžená do 17.3.2024! Slovenská Chemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva schems.sk/clenstvo-v-schs/ venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaná osoba ešte študentom/doktorandom/zamestnancom. Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SChemS: 76. Zjazd chemikov, 26.-29. august 2024, Ostrava 76sjezdchemiku.cz 66. Poľský zjazd chemikov, 16.-20. september 2024, Poznaň zjazd.ptchem.pl

Články SChemS | Fórum mladých SChemS

Ocenenia výnimočným študentom za ich vynikajúce príspevky ŠVK – Chémia a technológie pre život

Je nám veľkým potešením oznámiť, že cenu SChemS za výnimočný príspevok v oblasti chémie na 25. celoslovenskej ŠVK – Chémia a technológie pre život získala: Bc. Petra Lišková (FCHPT STU) s príspevkom „Extrakcia kumarínu z potravinovej vzorky obsahujúcej škoricu s použitím ekologicky akceptovateľných rozpúšťadiel“. Druhou ocenenou v rámci ceny SChemS za výnimočný príspevok v oblasti aplikovanej chémie bola: Bc. Katarína Gregová (FCHPT STU) s prácou „3D tlač uhlíkových elektród povrchovo aktivovaných nízkoteplotnou plazmou využiteľných v elektrochemickej analýze“. Víťazky okrem diplomov SChemS obdržali aj odbornú knižku o chemickom priemysle na Slovensku a poukážky na nákup v internetovom obchode Alza. Pevne veríme, […]