Európska chemická spoločnosť (European Chemical Society) je európska nezisková organizácia, ktorá podporuje spoluprácu medzi neziskovými vedeckotechnickými spoločnosťami v odbore chémia.

Združenie so sídlom v Bruseli v Belgicku prevzalo úlohu a zodpovednosť po Federácii európskych chemických spoločností a odborných inštitúcií (FECS) založenej v roku 1970. V súčasnosti má 51 členských spoločností a podporných členov, s ďalšími 19 divíziami a pracovnými skupinami. Predstavuje viac ako 160 000 chemikov z viac ako 30 krajín v Európe.

Aktuality EuchemS

Slovak Chemical Society – main agenda, domestic and international actions
EuCheMS | Nadnárodné spoločnosti

Slovak Chemical Society – main agenda, domestic and international actions

Chceli by sme Vám dať do pozornosti článok o našej spoločnosti s názvom “Slovak Chemical Society – main agenda, domestic and international actions“, ktorý práve vyšiel v EuChemS Magazine Plus (Vol. 2, Iss. 1). V krátkom článku si čitatelia magazínu a široká chemická komunita majú možnosť prečítať základné informácie o našej spoločnosti, jej aktivitách a hlavných pilieroch.

EuCheMS | Nadnárodné spoločnosti

SVETOVÉ RAŇAJKY ŽIEN 2024

Milé chemičky a chemici, dňa 27.02.2024 o 11:00 sa uskutoční online stretnutie v rámci Svetových raňajok žien (Global Women´s Breakfast) s podtitulom „Catalysing Diversity – How to Tackle Our Current Biases”. Na tomto podujatí vystúpia mladší aj starší výskumní pracovníci z akademickej obce a priemyslu, ktorí budú diskutovať o sociálnych predsudkoch v širokej chemickej komunite. Z pohľadu vedeckej etiky, rodovej rovnosti a rozmanitosti si toto stretnutie kladie za cieľ diskutovať o rovnakých podmienkach výskumníkov v oblasti chémie v snahe naplno využiť ich potenciál. Podujatie EuChemS Global Women’s Breakfast je súčasťou iniciatívy IUPAC Global Women’s Breakfast (#GWB2024). Toto podujatie bude tento rok hostiť prezidentka EuChemS prof. Angela Agostiano. […]

EuCheMS

Webinár ‘The Carbon element – Key towards a sustainable society’

The webinar will address the scientific and technological challenges of decarbonization and some key issues such as the carbon cycle, fossil fuel reserves and the perspectives of carbon sequestration and utilization in the energy and chemical sector. We will also discuss whether carbon could be depicted as an endangered or conflict element in the next edition of the EuChemS Periodic Table. The webinar will take place online on Thursday 22 April, from 10:00 to 16:30 CEST // morning session: 10:00 -12:00 CEST – afternoon session: 13:30-16:30 CEST.