Správa z rokovania Valného zhromaždenia EUCheMS

V dňoch 24.8. – 1.9. 2018 som sa na základe rozhodnutia Predsedníctva SCHS zúčastnil ako delegát SCHS rokovania Valného zhromaždenia EUCheMS. Zároveň som rokoval s viacerými predsedami/členmi divízií a pracovných skupín a následne prebiehajúceho rokovania 8. ECC (European Chemistry Congress). 

5.8.2018 – sobota-12,00:

Rokovanie EuChemS začalo na poludnie a preto bolo potrebné prísť deň vopred. Otvorila ho predsedníčka Pilar Goya a v prvej časti rokovania pozdravila účastníkov a poďakovala domácemu organizátorovi, skontrolovala prezenciu a proxy hlasy ako aj ospravedlnených, sfinalizovala agendu rokovania a v rámci agendy prezidenta oboznámila prítomných s prevzatím funkcie prezidentky EuChemS po predchádzajúcom prezidentovi Davidovi Cole-Hamiltonovi (RSC, 2014-2017), agendy, dokumentov a formalít.

Najzávažnejším faktom je, že EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences aisbl – Európska spoločnosť chemických a molekulových vied) bola premenovaná na EuChemS (European Chemical Society – Európsku chemickú spoločnosť) s webovým sídlom www.euchems.eu (tým sa adresa jej webového sídla začala podobať na našu: www.schems.sk ….).

Vedúca sekretariátu EuChemS Nineta Hrastelj predniesla prehľad aktivít sekretariátu za uplynulý rok a akcentovala možnosť spolupráce s ERC, Alex Schiphorst (nový člen sekretariátu) informoval o politike a vedeckých komunikačných aktivitách (Horizon Europe, Eur.Food Safety Agency, UNESCO, postoji voči Sýrii, o budúcich Futuere Partnership project v náväznosti na  Future-Oriented Chemistry (2017 Bonn), Eurosci Open Forum (2018 Tolouse), buduce: Parkinson-EurChemAgency, FoodSafety, BNU, Chemistry in Europe ai.).

Marco Alorio informoval o aktivitách a perspektívach divízií a pracovných skupín v podobe prehľadu 18 divízií a pracovných skupín. Následne Alice Soldà (prezidentka EYCN www.eycn.eu) prezentovala túto organizáciu mladých, kde bolo pochválená SR a ďalšie členské organizácie (Maďarsko, Macedónia) za pristúpenie a iniciovanie aktivít mladých chemikov (SR reprezentuje RNDr. Michal Procházka). Súťaž 90 s. videí pre 12-35 ročných autorov prebehne na www.eycn.eu, udeľovanie ocenení EYCN Award aktívnym členom, mobility, networking, EYCN Crossing Borders ai. Slovenský zástupca bol spomenutý ako aktívny v jednej oblasti aktivít.

Po prestávke nasledovala časť venovaná financiám a vedeniu spoločnosti, v rámci ktorej boli schválené nasledovné materiály:

  1. pristúpenie nových členských subjektov
  2. návrh EuChemS Professional Networks
  3. vyúčtovanie finančného roku 2017
  4. rozpočet a predplatné na rok 2019
  5. auditori budúcoročného vyúčtovania nakoľko t.r. prvýkrát bolo možné navrhnúť auditorov: EYCN preto, lebo sídli v Bruseli a zástupca Rumunskej CHS
  6. draft plánu aktivít EuChemS na rok 2019
  7. update 3. prieskumu európskej zamestnanosti prednesenú Reinerom Salzerom

26.8.2018 – nedeľa – 8,00:

Jan Mehlich predviedol EuChemS online course on ethics so živými prístupmi, či prezentáciou možných rozšírení a aplikácií. „Chartered chemist“ – bude dostupné na www.euchems.eu – elearning ako zatiaľ pilotná verzia.

Širokú diskusiu rozpútal bývalý predseda David Cole-Hamilton prezentáciou a možnosťami propagácie Medzinárodného roku periodickej tabuľky chemických prvkov 2019 (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements, IYPT2019), najmä vyvinutou formou tabuľky, ktorá odráža postoj mládeže a bude k dispozícii pre šírenie bez autorských práv. Ako formy propagácie boli doporučené najmä známky, tričká, poháre, kravaty, tlačené tabuľky, postre práve najmä s námetom modernej periodickej tabuľky, prípadne s klasickou PT.

Bol schválený návrh Výkonného výboru za miesto nasledujúceho Valného zhromaždenia v Bukurešti.

Záverom bolo poďakované organizátorom za možnosť rokovania Valného zhromaždenia.

Nasledovalo stretnutie s prezidentkou RSC prof. Dame Carol Robinson a ostatnými prezidentmi CHS.

16,00 – Otvorenie rokovania 7. European Chemistry Congress (7ECC)

Slávnostný príhovor primátora Liverpoolu, prezidentky EuChemS a odovzdanie ocenení Reinerovi Salzerovi a novoustanovenej Zlatej medaily EuChemS prof. Benjaminovi Feringovi (Holansko, nositeľ NC za chémiu v r. 2016), ktorý vzápätí predniesol hlavnú prednášku podujatia. Mojím cieľom bolo pozdraviť ho a potvrdiť jeho účasť na našom budúcoročnom zjazde, avšak prišiel na pódium zo zákulisia až tesne pred prednáškou a po nej bol v kordóne odprevadený do VIP priestorov, kde som k nemu nemal prístup a nepodarilo sa mi ho ani intervenciami u usporiadateľov dosiahnuť a nestretol som sa s ním žiaľ, ani počas podujatia.

27.8.2018 – 30.8.2018:

Prehľad činností jednotlivých divízií a pracovných skupín, rokovanie s ich predstaviteľmi. Za Divíziu Analytickej chémie so Slavicou Razič, Divíziu chémie životného prostredia s Iwonou Maciejowskou – vyjadrila záujem o zvýšenie spolupráce so slovenskou stranou. Pracovná skupina udržateľnej chémie vedená prof. Gatherhoodom – vyzdvihol spoluprácu s prof. Chmielewskou, bude vymenený budúci rok Aguilar Richardom.

Divízia anorganickej chémie bude mať konferencie v r. 2019 v Moskve, v r. 2021 vo Viedni.

Divíziu chémie organokovov vedie prof. J. Čermák z ČR a vyzdvihol konferenciu v r. 2017 v Bratislave s tým, že pre rok 2020 (každé 3 roky) nemajú výber a záujemcu z Ruska (Moskva) predbežne neakceptovali, pravdepodobne to budú Helsinki.

Za Divíziu chémie potravín som rokoval s predsedníčkou L. Sarkádi (predsedníčka MKE), ktorá vyjadrila poľutovanie nad ukončením aktivít tajomníčky divízie zo SR (Ing. K. Németh). Bratislava Tourist Board, ktorá má podpísanú zmluvu o spolupráci s Radou slovenských vedeckých spoločností pri SAV a kam patrí aj SCHS vyvíja aktivitu usporiadať podujatie z tejto oblasti na Slovensku.

Divízia organickej chémie je vedená prof. Gouvernoeur, elect je prof. Farinola a najbližšie podujatie bude v r. 2019 vo Viedni (ESOC2019). Pracovná skupina Histórie chémie vedená B. VanTiggelenom usporiada 12ICHC v Maastrichte 29.7.-2.8.2019.

Mimoriadne zaujímavé bolo stretnutie s bývalým predsedom ACS prof. Attilom Pavlathom pôvodom z Maďarska, ktorý dlhodobo prejavuje priateľské vzťahy k našej delegácii a m.i. kedysi poskytol sériu posterov „Míľniky chémie“ na výstavy počas Medzinárodného roku chémie (MRCh 2011 – IYC 2011). Teraz prišiel s myšlienkou poskytnúť na preklad sériu ca. 22 posterov s jednotlivými prvkami periodickej tabuľky a vysvetľovaním ich úlohy v aplikáciách, organizme, prírode a spoločnosti. Licencia je zdarma. Preklad týchto materiálov by bol veľmi užitočný pre postery na prípadnú putovnú výstavu výstavu či prílohu ChemZi pri príležitosti Medzinárodného roku periodickej tabuľky chemických prvkov (IYPT2019). Tento rok je zároveň rokom 100. výročia založenia IUPAC.

Autor: Viktor Milata

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.