Kontakt

Informácie a aktuality od SChemS môžete pravidelne dostávať aj formou newslettera.

Slovenská chemická spoločnosť sídli v budove Fakulty chemickej a potravinárskej chémie STU na 1. poschodí.

Adresa:Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
IČO:00178900
DIČ:2020801563
IČ DPH:SK2020801563
Úradné hodiny: Pondelok 13 – 17 hod.
blok C
1. poschodie
číslo miestnosti 1111
email:info@schems.sk
telefón:+421 950 699 435

Kontakty na jednotlivých členov predsedníctva nájdete na stránke O nás.