SChemS nemôže a nebude vystavovať faktúry na uhradenie členského!

Vážení členovia Slovenskej chemickej spoločnosti,

prosíme Vás, venujte pozornosť textu nižšie, ktorý vysvetľuje platby členského na faktúru. Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SChemS) nemôže vystavovať faktúry za uhradenie členského poplatku. Členovia si ho môžu zaviesť do účtovníctva ako nákladovú položku.

Postup a vysvetlenie sú nasledovné :

1. Občianske združenie nevystavuje faktúru za zaplatený členský príspevok, nakoľko členský príspevok nie je ani služba, ani tovar, ani nič, čo by mohlo a v zmysle daňového poriadku vôbec mohlo byť predmetom fakturácie.

2. Firma (alebo živnostník) môžu dať priamo do nákladov členský príspevok, ktorý uhradil jej zamestnanec aj ako člen občianskeho združenia, ak ciele a zameranie tohto občianskeho združenia korešpondujú s predmetom podnikania danej firmy. Potrebuje k tomu výzvu (s uvedením náležitosti podľa bodu ”3.”) na zaplatenie tohto príspevku a toto v účtovníctve ”spáruje” s tým výdavkom (členským príspevkom) ako nákladom.

3. K tomu, aby to bolo daňovo v poriadku, musí výzva obsahovať : a. – uvedenie výšky členského príspevku a na základe čoho sa platí (napr. konkrétne čl. stanov) b. – kto a kedy tento členský príspevok nariadil/odsúhlasil/stanovil a musí byť zrejmé c. – že osoba, ktorá príspevok uhradila/hradí, je riadnym členom daného občianskeho združenia’

4. Podmienky bodu ,,3.c.” sa dajú naplniť dvoma základnými spôsobmi : 4.a. – zamestnanec vydokladuje svoje členstvo buď potvrdením od SChemS alebo aj pôvodnou oficiálnou prihláškou z doby, keď sa prihlasoval (a potom stačí všeobecnejšie znenie výzvy) alebo 4.b. – ak niekto bude požadovalo iný daňový doklad – napr. faktúru, tak SChemS namiesto faktúry vystaví na údaje konkrétnej firmy výzvu na zaplatenie členského príspevku za konkrétne osoby tejto firmy, čím pre daňový účel SChemS oficiálne potvrdzuje a zodpovedá, že uvedené osoby sú jej členmi.

Prosíme a odporúčame členom, aby nepožadovali vystavenie faktúry za uhradený členský príspevok, ale aby použili postup napr. podľa bodu 4.b. ktorý zodpovedá daňovým predpisom SR.

Veríme, že nám aj napriek tejto skutočnosti zachováte priazeň, a že platbou členského podporujete nás a našu činnosť, Slovenskú chemickú spoločnosť, ktorej ste súčasťou aj vy.

This Post Has 3 Comments

 1. Miroslav Iliaš

  Dobrý deň,

  ďakujem za tento dôležitý oznam.

  Rád by som sa opýtal na možnosti platenia členského SChS z grantov, napríklad z KEGA.

  A ďalej, tiež by som sa rád opýtal, ako inak by sa finančne dala podporiť SChS z grantov (KEGA, VEGA, APVV), keď SChS nemôže vydávať faktúry ?

  Ďakujem, M.Iliaš

  1. Michal Procházka

   Dobrý deň,
   odpoveď na Vašu otázku preberieme na najbližšom stretnutí predsedníctva a dáme Vám odpoveď. Ďakujeme Vám za strpenie.

  2. Michal Procházka

   Dobrý deň,
   možnosť platenia členského z grantov vyplýva z pravidiel jednotlivých grantov a grantových agentúr. Pokiaľ je nám známe, tak väčšina slovenských grantov neponúka možnosť platenia členského v odborných spoločnostiach.
   Niektoré zahraničné, nadnárodné granty túto možnosť ponúkajú. No je to vždy závislé na pravidlách jednotlivých grantov.
   Ohľadom inej finančnej podpory SChemS Vás bude kontaktovať predsedníčka, resp. podpredseda SChemS.
   Veľmi pekne Vám ďakujeme za záujem o podporu našej spoločnosti.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.