Ocenenie za najlepšiu prácu na FPV UMB

Milá chemická verejnosť,

Slovenská chemická spoločnosť v rámci každoročného oceňovania študentov vybrala najlepšiu prácu spomedzi nominovaných záverečných prác na Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/24.

Víťazkou sa stala Bc. Kristína Kušíková s prácou „Komplexná štúdia adsorpcie toxických iónov na prírodné nanomateriály“, ktorú vypracovala pod vedením RNDr. Mateja Šuránka. Predseda SChemS prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. odovzdal víťazke diplom a poukážku na nákup v internetovom obchode Alza.

Kristíne v mene SChemS srdečne blahoželáme! 😊

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.