Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži

Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už vyše 300 súťažiacich žiakov z 80 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole. Štvorčlenné súťažné družstvo SR na MChO sa vyberá z najúspešnejších účastníkov republikového kola ChO v kategórii A, ktorí absolvujú náročnú špecializovanú prípravu na prípravných sústredeniach, organizovaných SK ChO a Iuventou v odbornej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre prezentuje na MChO a naše reprezentačné družstvo sa už tradične umiestňuje v prvej tretine až polovici poradia zúčastnených krajín. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj MChO ocenila aj medzinárodná porota v roku 1994 a odsúhlasila, aby medzinárodné informačné centrum pre MChO malo sídlo v  Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore MChO.

Slovenskú republiku na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži vo Francúzsku (21.-30.7.2019) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 309 súťažiacich z 80 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Andrej Kovács (zlato, Gymnázium J. Hronca Bratislava), Peter Rukovanský (zlato, Gymnázium Nové Zámky), Samuel Novák (striebro, Gymnázium Poštová Košice), Michal Chovanec (striebro, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza). V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 5.-8. mieste, najlepšie v doterajšej histórii SR. Zároveň Andrej Kovács získal ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť.

Obr. 1. Naši súťažiaci s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák.

Obr. 2. Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh.

Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri:

– zelená oxidácia nitrobenzaldehydu ozónom, rekryštalizácia a TLC analýza produktu,

– kolorimetrické stanovenie obsahu železa vo víne,

– jodometrické stanovenie oxidu siričitého vo víne.

V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa:

– porovnania teoretických modelov konjugácie v butadiéne,

– výroby vodíka elektrolytickým a fotokatalytickým štiepením vody,

– chémie chloridu strieborného,

– identifikácie zlúčenín 2 neznámych kovov v zlúčeninách a chémie jódu,

– tvorby a fotochemického riadenia nanostroja na báze cyklodextrínu a azobenzénu,

– syntézy a charakterizácie blokového kopolyméru,

– prípravy, vlastností a elektrochemického riadenia pohybu kruhov katenánu,

– identifikácie a syntézy inozitolov,

– syntézy liečiva levobupivakaínu.

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MChO, Univerzita Komenského v Bratislave), RNDr. Erik Szabó, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave), Mgr. Jela Nociarová (Univerzita Komenského v Bratislave) a PaedDr. Miroslav Kozák (Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza).

Obr. 3. Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová; (zľava hore) Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák.

Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasmerovali (prof. Gancznerová, Nové Zámky; prof. Balina a prof. Ihnátková, Košice; prof. Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a.s., či jej predvoj Letná škola mladých chemikov a nadstavbové pokračovanie Letnej školy chémie ako vyvrcholenie korešpondenčného seminára, podporené Prírodovedeckou fakultou UK. Tohtoroční reprezentanti získavali skúsenosti aj na 53. Medzinárodnej Mendelejevskej olympiáde (21.-27. apríla 2019, Petrohrad, Ruská federácia), odkiaľ tiež priniesli 4 medaily, jednu striebornú (Andrej Kovács) a tri bronzové (Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec).

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.