7. medzinárodná konferencia “Chémia v kultúrnom dedičstve”

Vážené chemičky a chemici,

v dňoch 2.-5. júla 2024 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutočnila 7. medzinárodná konferencia „Chemistry for Cultural Heritage“. Hlavnými organizátormi tohto podujatia bola FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum pod záštitou Slovenská komisia pre UNESCO. Spoluorganizátormi boli Slovenská chemická spoločnosť, European Chemical Society a SNG – Slovenská národná galéria.

Poslaním konferencie bolo združiť špičkových medzinárodne uznávaných vedcov a odborníkov v oblasti chémie, ktorí sa zoberajú ochranou kultúrneho dedičstva využitím inovatívnych, ekologicky udržateľných spôsobov a technológií aplikovaných pri skúmaní, ale i praktickej ochrane objektov kultúrneho dedičstva. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 130 vedcov z 23 krajín Európy, Ameriky a Ázie, z nich približne tretinu tvorili študenti doktorandského štúdia. Odznelo 6 pozvaných prednášok, 47 vedeckých prednášok a predstavilo sa 55 postrových príspevkov. Tri najlepšie študentské postre boli ocenené odbornou porotou. Bližšie informácie o konferencii nájdete na stránke https://chemch2024.educell.sk/.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.