O nás

SChemS bola založená v roku 1929 a v súčasnosti má okolo 800 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov. Je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností a členkou Európskej chemickej spoločnosti (EuChemS). Členovia SChemS pracujú v 28 odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností so Slovenskou biochemickou spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

Predsedníctvo

Predseda

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
president@schems.sk

Podpredsedovia

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.
monika.jerigova@uniba.sk

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.
monika.jerigova@uniba.sk

Čestný predseda

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
viktor.milata@stuba.sk

Vedecká tajomníčka

RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
dalma.gyepesova@savba.sk

Hospodárka

Ing. Michaela Halinkovičová
hospodarka@schems.sk

Členovia

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
zuzana.cibulkova@stuba.sk

Ing. Roman Fišera, PhD.
fisera@synkola.sk

Zástupca SChemS v asociácii 16 európskych chemických spoločností Chemistry Europe. Jej poslaním je oceňovanie a publikovanie výsledkov výskumu v oblasti chémie v kvalitných časopisoch. Podporuje svojich členov v každej etape ich kariéry.
chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/

doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.
robert.gora@uniba.sk

prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.
jan.moncol@stuba.sk

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
renata.orinakova@upjs.sk

Zástupkyňa SChemS v Európskej chemickej spoločnosti, Executive Board EuChemS. Táto spoločnosť združuje 50 členských organizácií z 33 krajín. Organizuje konferencie v rôznych divíziách, podporuje študentov a oceňuje členov za výnimočné vedecké výsledky.
euchems.eu

RNDr. Michal Procházka, PhD.
prochazka@schems.sk

Správca databázy členov, web stránok a newslettera SChemS.

doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc.
ivan.salitros@stuba.sk

Organizátor prednášok Chemické horizonty, kde sú pozývaní poprední slovenskí chemici. Prednášky sa konajú 6 krát ročne.
schems.sk/chemicke-horizonty

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
eva.viglasova@uniba.sk

Organizátorka všetkých študentských cien udeľované Slovenskou chemickou spoločnosťou, ako je cena za najlepšiu diplomovú prácu z chémie alebo za najlepšiu prezentáciu na Študentskej vedeckej konferencii na všetkých fakultách na Slovensku s vyučovaním chémie.

Revízna komisia

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
slavka.hamulakova@upjs.sk

RNDr. Lenka Lorencová, PhD.
lenka.lorencova@savba.sk

prof. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
zuzana.vargova@upjs.sk