HPA-12 a analógy: Rodina inhibítorov vnútrobunkového transportu ceramidov. Chémia a biológia.

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
HPA-12 a analógy: Rodina inhibítorov vnútrobunkového transportu ceramidov. Chémia a biológia.

v štvrtok 17. mája 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH13, nová budova FChPT STU Bratislava

V roku 2001, dva roky pred objavom mašinérie vnútrobunkového prenosu ceramidov sprostredkovaného CERT proteínom boli popísané N-(3-hydroxy-1-hydroxymetyl-3-phenylpropyl) alkánamidy (HPA) ako prvé a doteraz jediné inhibítory intracelulárneho transportu ceramidov z endoplazmatického retikula do Golgiho aparátu. Dodekánamidový derivát (HPA-12) sa stal referenčným štandardom pre inhibíciu CERT proteínom sprostredkovanej de novo biosyntézy sfingomyelínu. Za prvých desať rokov od svojho objavu bol použitý v mnohých biologických štúdiach zameraných hlavne na objasnenie úlohy rovnováhy ceramidy – vyššie sfingolipidy v bunkových procesoch. Po revízii štruktúry HPA-12 našou výskumnou skupinou v roku 2011 si táto molekula pritiahla pozornosť aj syntetických chemikov. Boli syntetizované nové analógy s vylepšenými vlastnosťami a významne narástol počet štúdií využívajúcich HPA-12 a deriváty
Prednáška predstaví syntézu HPA-12 a analógov a budú diskutované vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou tejto rodiny arylceramidových derivátov. Rovnako budú spomenuté ostatné príklady využitia HPA-inhibície CERT proteínu pri objasňovaní takých patologických procesov ako sú napr. Alzheimerova choroba či diabetes.

 

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.