Odborné sústredenie Korešpondenčných seminárov

  • Post category:Pedagogika

Korešpondenčné semináre sú populárno-vzdelávacou aktivitou pre študentov stredných škôl, kde formou súťaže majú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z prírodovedných predmetov a dozvedieť sa niečo viac o možnostiach štúdia biologických a chemických vied na vysokých školách.

V tomto roku sa uskutočnil už 21.ročník korešpondenčného seminára z chémie a 9. ročník korešpondenčného seminára z biológie, ktoré vyhlasuje Ústav anorganickej chémie SAV. Chemici riešili úlohy z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie, biochémie a štruktúry a reaktivity chemických látok. V biologickej časti ich čakali úlohy z botaniky, zoológie a molekulárnej genetiky. Tohtoročnou novinkou pre biológov boli praktické úlohy, ktoré sa týkali transpirácie a transportu látok cez biomembrány.

Najúspešnejší riešitelia boli pozvaní na odborné sústredenie, ktoré zabezpečil Ústav anorganickej chémie SAV a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV v dňoch 1.–6. júna už tradične v Bardejove. Zúčastnilo sa ho 31 študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý odborný a kultúrno-spoločenský program. Študenti si vypočuli prednášky o ochrane rastlín, najmä o vývoji potrebných prípravkov spoločnosťou BASF Slovensko, o syntéze organických farbív a o ich využití, napríklad aj v experimentálnej biológii na farbenie mikroskopických preparátov. Chemici sa zúčastnili prednášok o teóriách kyselín a zásad a o využití NMR na určovanie štruktúry organických látok. Nechýbali ani praktické skúsenosti – laboratórne cvičenia zamerané na prípravu zlúčenín.

Biológovia si vypočuli prednášku o mikro RNA, o vývoji nových liečiv od ich syntézy až po definitívne schválenie a uvedenie na trh a o súčasnom pohľade na problematiku molekulárnej genetiky. Vyskúšali si dôkazy prírodných látok v rastlinách a niektorých potravinách (dôkaz redukujúcich sacharidov, škrobu, vitamínu C a katalázy) a prípravu stredovekého atramentu z dubových a orechových listov. Taktiež mali možnosť zúčastniť sa pitvy slizniaka s podrobným odborným výkladom.

 

 

 

 

Neodmysliteľnou súčasťou sústredenia je aj voľnočasový program a výlety do okolia. Študenti mali možnosť spoznať Bardejovské kúpele, historické centrum Bardejova, vystúpiť na vežu Kostola sv. Egídia a navštíviť historické a prírodovedné múzeum. Pre mnohých bol určite zážitkom aj výstup na Stebnícku Maguru, odkiaľ ďalej pokračovali na hrad Zborov.

 

Tento ročník korešpondenčného seminára sa síce už skončil, no študenti určite ostanú v kontakte aj naďalej. Možno práve na odbornom sústredení v Bardejove spoznali svojich budúcich spolužiakov alebo kolegov, s ktorými budú poznávať dosiaľ nepreskúmané oblasti biológie a chémie, či riešiť aktuálne výzvy, pred ktorými stoja pracovníci chemického priemyslu.

 

Poďakovanie patrí chemickej spoločnosti BASF Slovensko, ktorej podpora umožnila realizovať ďalší ročník Korešpondenčných seminárov.

 

 

 

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.