50. ročník medzinárodnej chemickej olympiády

  • Post category:Pedagogika

International Chemistry Olympiad (IChO), Medzinárodná chemická olympiáda, je spoločným vyvrcholením stredoškolských chemických súťaží z celého sveta, v ktorej si každoročne zmerajú sily stovky najúspešnejších riešiteľov.

o 49. ročníku, ktorý organizovalo Thajsko, sa jubilejný ročník, 50th IChO 2018, uskutoční v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK, a v Prahe, na VŠCHT. Je to po prvýkrát, čo je olympiáda organizovaná v spolupráci dvoch krajín, a to pod sloganom “Back to Where It All Began”. Prestížnu svetovú súťaž sme totiž založili a po prvýkrát zorganizovali práve tu u nás, v bývalom Československu.

IChO 2018 sa uskutoční v dňoch 19. – 29. júla 2018. Očakáva sa účasť viac ako 80 krajín s vyše 300 súťažiacimi v sprievode 300 mentorov, pozorovateľov a hostí. Hladký priebeh súťaže bude zabezpečovať takmer 30 členov vedeckej komisie, 50 technických a pomocných pracovníkov, najmä z radov bývalých riešiteľov chemickej olympiády a doktorandov organizujúcich inštitúcií, ako aj 80 sprievodcov študentov.

Po odbornej stránke sa Slovensko na IChO 2018 podieľa zabezpečením praktických prípravných a súťažných úloh. Všetci vedúci autorských kolektívov sú zároveň členmi SCHS, za organickú chémiu doc. RNDr. Martin Putala, PhD., za fyzikálnu chémiu RNDr. Erik Szabó, PhD. a za analytickú chémiu RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. a Ing. Elena Kulichová. Prezidentom IChO 2018 za Slovensko je doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Prípravné úlohy, ktoré definovali tematické okruhy tohoročnej súťaže boli zverejnené na webovej stránke IChO 2018. Stránka bude podrobne informovať aj o priebehu súťaže a verejne dostupný bude aj pravidelný informačný denník súťaže Catalyzer.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.