Medicínska chémia – Bratislava

Predseda:

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (01190)
Kontakt: andrej.bohac@fns.uniba.sk
Pracovisko: KOCH PF UK, CH-2

Členovia:

 1. Mgr. Viera Adamčíková (04278)
 2. Doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. (01336)
 3. Michaela Biskupičová (04512)
 4. RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (04255)
 5. Ing. Anna Blšáková, PhD. (04364)
 6. doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (01190)
 7. RNDr. Pavol Bologa (02095)
 8. Mgr. Ivana Bonková, PhD. (04279)
 9. Mgr. Patrícia Čmelová, PhD. (04242)
 10. Mgr. Richard Ďurana, PhD. (04195)
 11. PharmDr. Vladimír Garaj, PhD. (04053)
 12. Ing. Igor Goljer, PhD. (04261)
 13. Ing. Ladislav Habala, PhD. (03356)
 14. Ing. Michal Híreš, PhD. (04407)
 15. Ing. Renáta Horáková, PhD. (01759)
 16. Prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (04356)
 17. Mgr. Iveta Kmentová, PhD. (04266)
 18. RNDr. Lucia Kováčiková, PhD. (01451)
 19. Mgr. Mária Kováčová, PhD. (04258)
 20. Mgr. Lucia Lintnerová, PhD. (01610)
 21. Dr. Michal Májek (03160)
 22. RNDr. Magdaléna Májeková, CSc. (01935)
 23. Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (00548)
 24. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)
 25. Bc. Jakub Paluš (04281)
 26. Ing. Lucia Pažitná (04363)
 27. Ing. Andrea Pinkeová (04469)
 28. Ing. Milan Piroš (04406)
 29. prof. Ing. Milan Remko, DrSc (01920)
 30. prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc. (01965)
 31. Diana Schlettová (04513)
 32. Ing. Ján Slúka (02104)
 33. RNDr. Lukáš Smolko, PhD. (04158)
 34. RNDr. Romana Smolková, PhD. (04157)
 35. Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. (04318)
 36. Ing. Igor Stupavský (03680)
 37. Ing. Miriama Šimunková, PhD. (04345)
 38. Mgr. Zdenko Špitálský, PhD. (04259)
 39. Terézia Teplanová, Bc. (04524)
 40. Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. (02016)
 41. Ing. Darina Tóthová, CSc. (04377)
 42. Mgr. Tomáš Vašíček (04289)

Aktuality

 • Paul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry

    Paul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry     official web page Cieľom siete Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network je poskytnúť doktorandom možnosť výskumu, vzdelávania a mobility v oblasti medicínskej chémie na európskej úrovni. Výsledkom  je získanie certifikátu Paul Ehrlich European PhD in Medicinal Chemistry, ktorý doplní PhD titul získaný na Univerzite Komenského Koordinátor…

  Čítať viac


 • Linky a časopisy

  Užitočné linky pre výskum a výuku v MCH.   Databáza liekov v SR cez LIEK INFO je tu a tiez cez ŠUKL je tu vyhladávanie ide cez ATC code (Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System), uvádza ho aj napr. Wikipedia   Tabuľky s pKa hodnotami stiahnete pdf tu, alebo on-line,  viac heterocyklov stiahnete pdf, alebo on-line tu, Bordwell…

  Čítať viac


 • Aktuality OS MCh

  JMMC 2015 2015 June 7-11, IXth Joint Meeting on Medicinal Chemistry http:// www.jmmc2015.gr ————————————————————- EuCheMS – Newsletter   najnovšie číslo (3.8.2014) 2014 Sept 17-19, 7th Summerschool “Medicinal Chemistry” link ————————————————————— 2014 September 9-12 7th Central European Conference “Chemistry towards Biology (http://www.ctb2014.us.edu.pl/index.html) Katowice, Poland ————————————————————— 2014 September 7-10   66. Zjazd chemikov, Ostrava http://www.csch-ostrava.cz/sjezd_uvod

  Čítať viac