Fyzikálna chémia a elektrochémia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. (02413)
Kontakt: renata.orinakova@upjs.sk
Pracovisko: KFCH PF UPJŠ Košice

Členovia:

 1. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 2. RNDr. Dominika Capková (04303)
 3. Mgr. Viktória Čákyová (04467)
 4. Ing. Mária Fáberová (04021)
 5. RNDr. Radka Gorejová, PhD. (04304)
 6. RNDr. Alexandra Gubóová (04372)
 7. doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. (02444)
 8. RNDr. Veronika Niščáková (04373)
 9. prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD. (04121)
 10. Mgr. Mária Paračková (04521)
 11. RNDr. Martina Petráková (04371)
 12. RNDr. Ondrej Petruš, PhD. (04217)
 13. RNDr. Natália Podrojková, PhD. (04305)
 14. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 15. Mgr. Jana Shepa, PhD. (04284)
 16. RNDr. Katarína Sisáková (04302)
 17. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 18. RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. (04218)