Najčastejšie otázky

Prečo byť členom SChemS? Čo už len mám zo svojho členstva v SChemS a aká by mala byť moja motivácia stať sa resp. ostať členom?

Klasické odpovede znejú: máte nižšie vložné na náš zjazd, máte zľavu na nákup kníh u niektorých vydavateľstiev, dostanete ChemZi poštou, prípadne spolupráca s európskymi štruktúrami. Ale to, čo pokladáme za najväčší benefit členstva v SChemS spočíva v nás ľuďoch.
V nás chemikoch, ktorých pravidelne možno stretávať na našich akciách. Neostávajte uzavretí na svojej katedre, ústave, škole, príďte a oslovte nás, zoznámte sa so slovenskými a českými kolegami z iných škôl, odborov, republík. Určite vás všetci radi privítame v našej SChemS komunite. A keď prídete opäť, tak zistíte, že už máte okruh známych, ktorý sa bude stále rozširovať. Najviac sa nás vždy zíde na zjazdoch, tam je príležitosť najlepšia, nadviazať nielen nové spolupráce ale aj kamarátstva s rovnakou krvnou skupinou. Platí to pre študentov, vedeckých pracovníkov a vôbec pre nás všetkých chemikov.

Ako platiť členský príspevok?

Členský príspevok je vhodné platiť začiatkom každého roka na účet SChemS (SK98 0200 0000 0001 2163 2012) vo výške 10 € za riadneho člena a 5 € za študenta alebo dôchodcu. Aby sme s istotou vedeli, kto zaplatil, treba pri platbe uviesť svoje členské číslo.

Viac informácií o platbe členského nájdete na stránke Ako hradiť členské príspevky.

Ako zistím či mám zaplatené členské a kam mi príde ChemZi?

Všetky informácie, ktoré o Vás máme si môžete skontrolovať a upraviť v našej online databáze členov. V tejto databáze môžete nájsť aj všetky platby členského, ktoré evidujeme pri Vašom mene (od roku 2015). Taktiež si môžete nastaviť akým spôsobom (poštou/emailom) a kam (do práce/domov) Vám budeme doručovať ChemZi.

Prosíme Vás, aby ste informácie v databáze udržiavali aktuálne.