Podpora mladým chemikom

Možnosť podania žiadosti na podporu mladým chemikom v tomto roku predĺžená do 17.3.2024!

Slovenská Chemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva schems.sk/clenstvo-v-schs/ venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaná osoba ešte študentom/doktorandom/zamestnancom.

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SChemS:

76. Zjazd chemikov, 26.-29. august 2024, Ostrava 76sjezdchemiku.cz

66. Poľský zjazd chemikov, 16.-20. september 2024, Poznaň zjazd.ptchem.pl

Vybraným účastníkom bude v obidvoch prípadoch hradené vložné a ubytovanie (alebo ich časť). Účastník si hradí cestovné a diéty a zároveň je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu príslušnej odbornej skupiny SChemS.
Na podporu majú nárok výhradne mladí členovia SChemS (do 30 rokov), ktorí majú zaplatené členské do roku 2024. Vyplnenú žiadosť zašlite najneskôr do 10.03.2024 17.3.2024 na email info@schems.sk.

Všetky potrebné informácie nájdete aj v dokumente nižšie:

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SChemS a následne zverejnený na webovej stránke: schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta obsadené neskôr bez výberu na základe podkladov z Prihlášky).

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.