Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 končí prednáškou

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

v stredu  2. apríla  2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH 16, nová budova FChPT STU Bratislava

Železogalové atramenty sú pravdepodobne najdôležitejšími písacím prostriedkami v histórii západnej a blízkovýchodnej civilizácie. Pripravovali sa zmiešaním extraktov z rastlinných materiálov, ktoré obsahujú hydrolyzovateľný tanín, s rozpustnými soľami dvojmocného železa. Počas skladovania atramentu sa rozpustné komplexy dvojmocného železa oxidujú vzdušným kyslíkom na nerozpustné komplexy trojmocného železa. Železogalové atramenty sú teda kombináciou rozpustného farbiva a disperzie pigmentu. K výhodám, pre ktoré boli železogalové atramenty obľúbené – pomerne jednoduchá príprava, nezanášanie písacích pier a štetcov, nezmazateľnosť – sa postupom času pridal zásadný problém – korózia písma a záznamov písaných železogalovým atramentom, ktorá spôsobuje degradáciu a až rozpad a faktické zničenie dokumentov. Vzhľadom na obsah, ktorý sa nachádza na takýchto dokumentoch, je korózia spôsobená železogalovými atramentmi vážnym problémom. Korózia železogalových atramentov a s ňou spojená degradácia papiera sa dnes pripisuje pôsobeniu dvoch mechanizmov, ktoré sú však zrejme navzájom prepojené: kyslej hydrolýze celulózy a oxidačnej degradácii celulózy katalyzovanej zlúčeninami prechodných prvkov (hlavne železa a medi), ktoré sa nachádzajú v receptúrach. Vzhľadom na prítomnosť prechodných prvkov tradičný stabilizačný proces pre papierové dokumenty založený na samotnej deacidifikácii nepostačuje. Je nevyhnuté spomaliť aj katalytické oxidačné reakcie, ktoré sú významným degradačným kanálom. 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.