Chemická kryštalografia ako silný nástroj chemikov

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Chemická kryštalografia ako silný nástroj chemikov

v stredu 20. februára 2013, o 13:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Prednáška je zameraná na oboznámenie širšej chemickej komunity o význame štruktúrnej analýzy pre chémiu. Úvod bude zameraný na históriu techniky štruktúrnej analýzy a vývoj v tejto oblasti. Následne sa bude v prednáške venovať pozornosť otázkam: Čo je vhodný monokryštál
pre monokryštálové metódy? Čo všetko môže priniesť štruktúrna analýza pre chemikov? Čo je absolútna štruktúra a absolútna konfigurácia? Čo je „dizórder“ a dvojča? Čo je štandardný výstup na publikovanie výsledkov štruktúrnej analýzy? Aké nástroje použiť na vizualizáciu v prezentácii a v publikácii?
Záverom budú v prednáške ukázané možnosti pokročilého využívania techník ako sú štúdium nabojových hustôt, fotokryštalografia a kryštálové inžinierstvo.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.