Biologicky odbúrateľné kovové materiály

Jarný cyklus Chemických horizontov 2017 ukončujeme prednáškou

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Biologicky odbúrateľné kovové materiály

v stredu 19. apríla 2017, o 14:30 h.
prednáškovej miestnosti CH11, nová budova FChPT STU Bratislava

Biomateriály sú syntetické alebo prírodné látky používané s cieľom nahradiť tkanivá a orgány, ktoré nie sú schopné plniť svoju fyziologickú funkciu. Biologicky rozložiteľné materiály boli vyvinuté v snahe predísť komplikáciám spojeným s trvalými implantátmi. Od týchto biomateriálov sa očakáva, že budú v tele prítomné len dočasne. Počas krátkeho obdobia majú podporovať regeneračný proces a pritom postupne degradovať.  
Biologicky odbúrateľné kovové zliatiny si získali značný vedecký a klinický záujem pre ich použitie ako implantačné materiály najmä pri kardiovaskulárnych a ortopedických zákrokoch. Ideálny ortopedický  implantát by mal najprv prebrať funkciu plnej stabilizácie. So zvyšujúcou sa regeneráciou kostí absorpcia implantátu narastá a zaťaženie sa pomaly prenáša na kosť. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov, je dôležité, aby sa mechanické vlastnosti implantačného materiálu približovali tým, ktoré má prirodzená kosť. Okrem mechanických vlastností, je dôležitá aj štruktúra použitého implantátu, pretože napríklad pre rast kostí je nevyhnutné, aby kostným bunkám a krvným cievam bol umožnený rast a proliferácia, čo umožňuje implantát s otvorenou pórovitou štruktúrou.
Kvôli optimalizácii terapeutického efektu biomateriálov je nevyhnutné kontrolovať interakcie medzi biomateriálmi a živým tkanivom. Keďže mnohé materiály nemajú ideálne povrchové vlastnosti a žiadané funkcie, na zlepšenie ich adaptácie na fyziologické prostredie a umožnenie požadovaného klinického účinku je potrebná modifikácia ich povrchu.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.