Svetové raňajky žien v Bratislave

Fórum mladých SChS pripravilo prvý ročník IUPAC 2020 Global Women’s Breakfast (GWB2020) s Názvom Svetové raňajky žien v Bratislave. Táto celosvetová akcia sa konala v jeden deň, 12. februára 2020, deň po Medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede. U nás sa konala na Prírodovedeckej fakulte UK. Zmyslom GWB2020 je vytvoriť fungujúcu sieť, kde sa ženy v chemických a príbuzných vedách môžu spojiť zmysluplným spôsobom a podporiť sa navzájom v profesionálnych cieľoch. Témou tohto ročníka bolo „Budovanie väzieb na vytváranie budúcich lídrov“.

Na úvod predniesol krátky príhovor Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. – Predseda SNK IUPAC, kde vyzdvihol potrebu spolupráce a aktívneho zapájania sa do komunity. Nasledovalo predstavenie GWB, jeho cieľov a aj ďalších aktivít IUPAC (Mgr. Denisa Vargová, Prif UK). Hlavným bodom programu bola panelová diskusia, vedená Denisou Vargovou a Ing. Kristínou Plevovou, Ph.D. (Prif UK). K diskusii boli pozvané RNDr. Monika Jerigová, Ph.D. – predsedníčka Slovenskej Chemickej spoločnosti, Doc. Ing. Mária Mečiarová, Ph.D. – Prif UK, Mgr. Zuzana Kroneková, Ph.D. – Ústav polymérov SAV, Mgr. Katarína Rentková, Ph.D. – predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska. Diskusia zahŕňala rôzne témy týkajúce sa žien vo vede – z pohľadu osobného života (materstvo, partnerská podpora), ale aj z profesionálneho hľadiska – networking, ako postupovať v kariére. Stretnutie malo veľmi pozitívny ohlas, a účastníčky by prijali viac podobných akcií aj v budúcnosti. Fórum mladých SChS ďakuje za finančnú podporu Royal Society of Chemistry.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.