Európska sieť mladých chemikov (EYCN), v spolupráci s EuChemS a IUPAC, organizuje už po druhý- krát video súťaž Znovuobjavená chémia (Chemistry Rediscovered) na počesť Medzinárodného roku periodickej tabuľky (IYPT) v roku 2019. Vyzývame mladých chemikov (vo veku 12 - 35 rokov), aby poslali kreatívne videá (max. 90 sekúnd) na tému In Your Element(element = živel, prvok).

Viac informácií na euchems.eu/chemistry-rediscovered/

PDF - podrobné pravidlá (eng)