Fórum mladých SCHS

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

 

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých.

Predseda

Michal Procházka

Podpredsedníčka

Denisa Vargová

 

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

- Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

- Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

- Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

- Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

 

Kde nás nájdeš

 

 

Spolupráca

IYCN

International Younger Chemists Network

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

https://www.iycnglobal.com/

 

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://cheminfographic.wordpress.com/

http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe/

https://www.saia.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://academicpositions.com/

https://www.academictransfer.com/

https://www.mobilitymentoringportal.eu/en/

Ocenenia, súťaže EuChemS

https://www.euchems.eu/awards/overview/

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered/

 

Novinky

Európska sieť mladých chemikov (EYCN), v spolupráci s EuChemS a IUPAC, organizuje už po druhý- krát video súťaž Znovuobjavená chémia (Chemistry Rediscovered) na počesť Medzinárodného roku periodickej tabuľky (IYPT) v roku 2019. Vyzývame mladých chemikov (vo veku 12 - 35 rokov), aby poslali kreatívne videá (max. 90 sekúnd) na tému In Your Element(element = živel, prvok).

Chémia nie je len o zapamätaní si štruktúrnych vzorcov, ale je to najmä oblasť fascinujúceho najmodernejšieho výskumu. Ako študenti chémie sa stretávate aj s touto zaujímavou časťou chémie, najmä počas bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce.
Často je však náročné prezentovať výskumné témy širšiemu publiku. Teraz je čas, aby ste túto výzvu pokorili.
Sieť mladých chemikov Rakúska pripravila zaujímavú súťaž pre všetkých chemikov
Ukážte nám svoj výskumný projekt v kreatívnom krátkom filme za 150 sekúnd a vyhrajte 100 eur!
Viac informácií nájdete na http://www.jungchemiker.at/en/150seconds.php
Leták na propagáciu