Fórum mladých SCHS

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

 

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých.

Predseda

Michal Procházka

Podpredsedníčka

Denisa Vargová

 

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

- Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

- Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

- Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

- Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

 

Kde nás nájdeš

 

 

Spolupráca

IYCN

International Younger Chemists Network

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

https://www.iycnglobal.com/

 

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://cheminfographic.wordpress.com/

http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe/

https://www.saia.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://academicpositions.com/

https://www.academictransfer.com/

https://www.mobilitymentoringportal.eu/en/

Ocenenia, súťaže EuChemS

https://www.euchems.eu/awards/overview/

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered/

 

Novinky

Fórum mladých SChS pripravilo prvý ročník IUPAC 2020 Global Women’s Breakfast (GWB2020) s Názvom Svetové raňajky žien v Bratislave. Táto celosvetová akcia sa konala v jeden deň, 12. februára 2020, deň po Medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede. U nás sa konala na Prírodovedeckej fakulte UK. Zmyslom GWB2020 je vytvoriť fungujúcu sieť, kde sa ženy v chemických a príbuzných vedách môžu spojiť zmysluplným spôsobom a podporiť sa navzájom v profesionálnych cieľoch. Témou tohto ročníka bolo „Budovanie väzieb na vytváranie budúcich lídrov“. Na úvod predniesol krátky príhovor Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. – Predseda SNK IUPAC, kde vyzdvihol potrebu spolupráce a aktívneho zapájania sa do komunity. Nasledovalo predstavenie GWB, jeho cieľov a aj ďalších aktivít IUPAC (Mgr. Denisa Vargová, Prif UK). Hlavným bodom programu bola panelová diskusia, vedená Denisou Vargovou a Ing. Kristínou Plevovou, Ph.D. (Prif UK). K diskusii boli pozvané RNDr. Monika Jerigová, Ph.D. – predsedníčka Slovenskej Chemickej spoločnosti, Doc. Ing. Mária Mečiarová, Ph.D. – Prif UK, Mgr. Zuzana Kroneková, Ph.D. - Ústav polymérov SAV, Mgr. Katarína Rentková, Ph.D. – predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska. Diskusia zahŕňala rôzne témy týkajúce sa žien vo vede – z pohľadu osobného života (materstvo, partnerská podpora), ale aj z profesionálneho hľadiska – networking, ako postupovať v kariére. Stretnutie malo veľmi pozitívny ohlas, a účastníčky by prijali viac podobných akcií aj v budúcnosti. Fórum mladých SChS ďakuje za finančnú podporu Royal Society of Chemistry. 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

chceli by sme Vás pozvať na Svetové raňajky žien v Bratislave, ktoré sú súčasťou IUPAC 2020 Global Women’s Breakfast, a ktoré organizuje Fórum mladých Slovenskej chemickej spoločnosti na Prírodovedeckej fakulte UK 12. februára 2020 o 9:00. (viac informácii v prílohe a na FB https://www.facebook.com/events/524914075046005/)

Európska sieť mladých chemikov (EYCN), v spolupráci s EuChemS a IUPAC, organizuje už po druhý- krát video súťaž Znovuobjavená chémia (Chemistry Rediscovered) na počesť Medzinárodného roku periodickej tabuľky (IYPT) v roku 2019. Vyzývame mladých chemikov (vo veku 12 - 35 rokov), aby poslali kreatívne videá (max. 90 sekúnd) na tému In Your Element(element = živel, prvok).

Chémia nie je len o zapamätaní si štruktúrnych vzorcov, ale je to najmä oblasť fascinujúceho najmodernejšieho výskumu. Ako študenti chémie sa stretávate aj s touto zaujímavou časťou chémie, najmä počas bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce.
Často je však náročné prezentovať výskumné témy širšiemu publiku. Teraz je čas, aby ste túto výzvu pokorili.
Sieť mladých chemikov Rakúska pripravila zaujímavú súťaž pre všetkých chemikov
Ukážte nám svoj výskumný projekt v kreatívnom krátkom filme za 150 sekúnd a vyhrajte 100 eur!
Viac informácií nájdete na http://www.jungchemiker.at/en/150seconds.php
Leták na propagáciu