ChemZi 6/2 2010

Obsah

49Editorial
50Priemyselné správy
51Priemyselný profil
Metsä Tissue, Tento – papierová pomoc v domácnosti
52Prehľadný článok
50 laserových rokov
54Aktuality SCHS
Príhovor podpredsedu SCHS
563rd EuCheMS Congress in Nuernberg
57Profesionální známka kvality „European Chemist“
58Seriál Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture v Bratislave
59Globálny chemický experiment pre Medzinárodný rok chémie „Voda: chemický roztok“
61Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH)
62Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2010
63Nové knihy
Osemdesiatpäťročný Kamil Antoš
64PriF UK
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011
6518. medzinárodná konferencia Analytické metódy a zdravie človeka
66Excelentné chemické vzdelanie už 70 rokov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
68UPJŠ
45 rokov výučby a výskumu v oblasti anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
69SAV
Nádej pre liečbu cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi na obrazovke STV
70Deň otvorených dverí 2010 na Ústave Anorganickej Chémie SAV
71Letný workshop mladých vedcov „3rd Bratislava Young Polymer Scientists Workshop“ (BYPoS 2010)
72Medaila H. F. Marka pre Prof. Eberharda Borsiga
73Konferencie
Škola vákuovej techniky
Blue Danube Sympózium heterocyklickej chémie
74XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
7563. zjazd chemikov
76Konferencia Pokroky organickej chémie 2010
77Nové knihy
Sacharidy
78Pedagogika
Chemická show Balónový pochod
82Učebnice chémie pre základné školy po novom…
8333. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov CHO v kategórii B a C – Nitra 2010
84Chémia na každý deň
86Chemická konferencia na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine
87Reklama
88Chemická olympiáda
Vyhodnotenie 46. ročníka Chemickej olympiády
93História
80 – te narodeniny prof. Treindla a 45 rokov Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
94Zdenko Hans Škraup, 100 rokov od jeho smrti (10. september 1910)
95STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
96Legislatíva
Nové skupiny nebezpečných chemických látok a zmesí – PBT, vPvB
97Jubilanti
Prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.
Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 80 ročný
98Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. – 80 ročný
99Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
100Doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc.
K životnému jubileu Doc. RNDr. Marty Sališovej, CSc.
101Životné jubileum profesora RNDr. Petra Schwendta, DrSc.
102Spomienka
Spomíname na doc. Ing. Tibora Šramku, CSc.
Odišiel Rolf Christian Schulz