ChemZi 4/2 2008

Obsah

43Editorial
44Aktuality
46Priemyselný profil
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
47Osobnosti rozvoja chemického priemyslu na Slovensku
48Prehľadný článok
Technologické procesy pyrolýzy biomasy a odpadov na palivá a chemikálie
50Odborný článok
Vliv β-hexachlorcyklohexanu na rostliny kukuřice a obsah thiolových sloučenin
52Krátky článok
Chemical Simulations of Liquid and Biological Systems – How Important are Quantum Effects?
Nové knihy
Výživa ako zbraň proti rakovine
5480 rokov SCHS
80. výročie založenia Slovenskej chemickej spoločnosti, 29. 11. 1929
Program osláv 80. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
55Začiatky a história Slovenskej chemickej spoločnosti
56Životopis profesora MUDr. Jána Buchtalu (8. 12. 1882 – 1953)
58Medaily a ocenenia udeľované Slovenskou chemickou spoločnosťou
59Zoznam udelených medailí a ocenení Slovenskej chemickej spoločnosti v rokoch 1980 – 2008
62Aktuality SCHS
Príhovor nového predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti
Nové predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV na funkčné obdobie 2009 – 2012
63Stretnutie predsedov chemických spoločností strednej Európy
64Zasadnutie General Assembly EuCheMS 2008 v Stavangeri
Zjazd chemikov v Poľsku
65Kandidát na prezidenta SR z radov chemickej komunity
66Chemické horizonty
Chemické horizonty v roku 2008, „jesenný semester“
67STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
68SAV
Technologický inštitút, Slovenská akadémia vied
69Slávnostné otvorenie spoločného Slovensko-Poľského laboratória
70Deň otvorených dverí v ústave polymérov SAV 26.11.2008
71Konferencie
61. zjazd chemikov
7260. zjazd chemikov
73Konferencia európskej chemickej spoločnosti EuCheMS v Toríne v Taliansku
74XXII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
75Medzinárodná konferencia Solid State Chemistry 2008
76XIX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia
78V. Slovensko-Česká konferencia Polyméry 2008
79Konferencia „10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry“
80Pedagogika
Poďme experimentovť…v chémii
8131. ročník Letnej školy mladých chemikov – Nitra 2008
82Novartis
83Chemická olympiáda
Naši žiaci boli úspešní aj v Budapešti
86Legislatíva
REACH odštartoval prestavbu chemickej legislatívy
87Jubilanti