ChemZi 3/2 2007

Obsah

307Editorial
308Priemyselné správy
309Listáreň
310Prehľadný článok
Dionýz Ilkovič
312Odborný článok
Štúdium katalytickej ozonizácie metylénovej modrej
314Využití analýzy obrazu, nukleární magnetické rezonance a Brdičkovy reakce pro studium vlivu těžkých kovů na embryonální smrkové kultury
31659. Zjazd chemikov
Program slávnostného otvorenia 59. Zjazdu chemikov
31759. Zjazd chemikov
319Súťaž komentovaných postrov na 59. Zjazde chemikov
32059. Zjazd chemikov – Dodatok
323Krátky článok
Colour Blindness, Colour Perception, and the Internet
324Nová kniha
Viktor Milata – Peter Segľa
Vybrané metódy molekulovej spektroskopie
325Chemické horizonty
Chemické horizonty – ukončili sme III. ročník tejto série prednášok
326SCHS Aktuality
100. výročie narodenia Dionýza Ilkoviča
327100 rokov Maďarskej chemickej spoločnosti
Konferencia pri príležitosti 150. výročia vzniku Francúzskej chemickej spoločnosti
328Valné zhromaždenie EuCheMS
330SAV
Dvaja významní vedci O. Vogl a M. Lazár oslávili spoločne svoje 80-tiny v Bratislave
Zakladateľ Ústavu polymérov – Ing. Milan Lazár, DrSc.
331Workshop mladých vedcov „1st Bratislava Young Polymer Scientists workshop“ (BYPoS 2007)
332História
Ženy vo vede II
334Pedagogika
Výučba témy „Zloženie a štruktúra atómu“ na gymnáziu s využitím multimediálnej prednášky
336Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine – Chemická konferencia
338Chemická olympiáda
Víťazi krajských kôl 43. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách Dz a Dg
340Tŕnistá je cesta k úspechu našich reprezentantov
342Legislatíva
Balenie nebezpečných chemických látok a prípravkov
343Jubilanti a Spomienky
Dr.h.c. Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. – šesťdesiatročný
Jubileum významného slovenského chemika – Prof. Dr.Drh.c.mult. Chem FRSC Daniela Belluša
Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc.
344K 80. narodeninám docenta Dr. Ing. Františka Hanica, DrSc.
PhDr. Ján Jelenčík (14.08.1934 – 11.01.2008)
345Profesor Vladimír Kellö je šesťdesiatnikom
Životné jubileum doc. RNDr. Michala Siváka, CSc.
346Jubileum profesora Štefana Tomu
Profesor Miroslav Urban – ab initio
347Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc., 110. výročie narodenia
K životnému jubileu Doc. RNDr. Oľgy Vollárovej, CSc.
348Životné jubileum profesorky Ľudmily Žúrkovej
Za Prof. RNDr. Pavlom Hrnčiarom, DrSc.