ChemZi 16/1 2020

Obsah

4Korčekova rekacia – Korcek reaction 
6Koronavírus – hlavná téma roku 2020
8Cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu 
1015. stretnutie delegátov EYCN v španielskom Sitges 
11Chemistry Europe Fellows 
11Svetové raňajky žien 2020 
1250 rokov EuChemS
13Ľubomír Švorc – 1. podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
1443. Letná škola chemikov na UPJŠ v Košiciach 
15Jubilanti SCHS v roku 2021 
15Noví členovia SCHS
15Blahoželáme 
16História výroby skla
19Kráľové nádherné šaty – a vedecká kariéra
20Publikácie – fikcia a prax, humor a žiaľ 
22Financovanie a obsah vedy v rokoch 2021 – 2027 na Slovensku 
24Informácia o zasadnutí SNK IUPAC a pokračovanie kvízu o Periodickej tabuľke 
24Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól
27Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC od Slovenského národného komitétu IUPAC
34Profesor Dušan Kaniansky a jeho škola elektroseparačných metód 
35Profesor Samuel Stankoviansky – spoluzakladateľ elektrochémie na Slovensku
37Jubilanti 
39Spomienka