150 Seconds

Chémia nie je len o zapamätaní si štruktúrnych vzorcov, ale je to najmä oblasť fascinujúceho najmodernejšieho výskumu. Ako študenti chémie sa stretávate aj s touto zaujímavou časťou chémie, najmä počas bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej práce.
Často je však náročné prezentovať výskumné témy širšiemu publiku. Teraz je čas, aby ste túto výzvu pokorili.
Sieť mladých chemikov Rakúska pripravila zaujímavú súťaž pre všetkých chemikov
Ukážte nám svoj výskumný projekt v kreatívnom krátkom filme za 150 sekúnd a vyhrajte 100 eur!
Viac informácií nájdete na http://www.jungchemiker.at/en/150seconds.php
Leták na propagáciu

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.