Možnosti odstraňovania karcinogénnych látok z potravín

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

prof. Peter Šimko, DrSc.
Možnosti odstraňovania karcinogénnych látok z potravín.

v stredu 25. novembra 2015, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Počas technologických procesov výroby potravín dochádza k ich kontaminácii karcinogénnymi látkami, ktoré bezprostredne môžu ohroziť zdravie a život spotrebiteľa. Takýmito látkami sú aj polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), ktoré vznikajú počas grilovania a údenia v mäsových výrobkoch. PAU možno z potravín efektívne odstraňovať ich sorpciou do vhodných obalových materiálov a tak efektívne znižovať ich obsah, čo má bezprostredný vplyv na zvýšenie bezpečnosti týchto potravín.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.