Podpora študentov na 74. zjazd chemikov v Olomouci

Milí chemici, študenti,
s radosťou vám oznamujeme mená študentov, ktorým bude poskytnutá finančná
podpora na 74. Zjazd chemikov v Olomouci. Zo 17 prihlásených žiadostí sme
vybrali štyroch, ktorým bude hradené vložné aj ubytovanie. Srdečne gratulujeme
a tešíme sa na vaše prezentácie a na stretnutie v Olomouci,
Predsedníctvo SCHS

Vybraní študenti:

Mgr. Matej Šuránek z Katedry chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej
Bystrici s prácou: „The study of heavy-metals adsorption process on Slovak
aluminosilicates“

Bc. Marek Hupian z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave s prácou: „Adsorpcia technecistanu na vzorkách Fe-aktivovaného
uhlíka“

Mgr. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach s prácou: „Koordinačné zlúčeniny striebra s potenciálne
terapeutickými bioaktívnymi ligandami“

Mgr. Simona Sovová z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach s prácou: „Determination the binding affinities of novel
indole-chalcone hybrids with bovine serum albumine and CT DNA“

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.