PODPORA MLADÝM CHEMIKOM členom SCHS v roku 2019

Slovenská CHemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva

http://www.schems.sk/index.php/o-nas/clenstvo-v-schs

venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov
v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich a zahraničných zjazdoch
za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť
30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce, a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2019 a pod.).

 

 

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

  1. 71. Zjazd chemických spoločností

http://71zjazd.schems.sk

Podpora vo výške 1000,- € bude rozdelená pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny).

  1. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/jubilee-congress-of-the-polish-chemical-society

2 miesta pre mladých chemikov. Účastník si hradí cestovné a diéty (potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny; diéty zvyčajne treba len na cestu, pozývateľ hradí stravovanie)

 

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2019.

 

Žiadosť o podporu je prílohou tohto listu (na stiahnutie TU). Vyplnenú žiadosť po oskenovaní zašlite najneskôr 11.3.2019 do 14.00 h na email:  Dalma.Gyepesova@savba.sk

 

Žiadosti doručené po termíne sa nebudú posudzovať z technických dôvodov.

 

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS v 20.3.2019 a zverejnený na webovej stránke: http://www.schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta doobsadzované neskôr bez výberu Výborom SCHS, ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky (v prílohe tohto listu).

 

Uhradiť neuhradené členské poplatky, prípadne podať žiadosť o členstvo (členská prihláška je stiahnuteľná z webovej stránky SCHS www.schems.sk) môžete aj osobne každý pondelok 13-17 hod. na Sekretariáte SCHS v Novej budove FCHPT, Radlinského 9, 812 15 Bratislava.

 

 

 

 

V Bratislave, 22.2 2019                                                                 Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.                                                                                                                predseda  SCHS

 

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie TU

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.