Kolobeh uhlíka v prírode: rozklad rastlinných polysacharidov mikrobiálnymi enzýmami.

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 pokračuje prednáškou:

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kolobeh uhlíka v prírode: rozklad rastlinných polysacharidov mikrobiálnymi enzýmami.

v stredu   15. apríla  2015, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Rastlinné polysacharidy tvoria najbohatšiu prírodnú každoročne sa obnovujúcu zásobáreň organicky  viazaného uhlíka. Sú teda prirodzeným a ekologickým zdrojom surovín i energie. Zatiaľ čo zužitkovanie vo vode rozpustných polysacharidov (škrob, pektín) je dobre preštudované a mnohorako priemyselne uplatňované, využitie nerozpustných polysacharidov je zatiaľ v plienkach. Určite je to aj kvôli tomu, že naše informácie o rozklade celulózy a hemiceluloz sú nedostatočné, a to aj napriek niekoľkým desaťročiam jeho intenzívneho štúdia. V príspevku budú jednoduchou formou predstavené štruktúry hlavných zložiek bunkových stien rastlín a súhrnný prehľad enzýmov potrebných na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky – ďalej spracovateľné fermentačne. Klasifikácia jednotlivých enzýmov sa dá do súvisu s ich katalytickými vlastnosťami. Dôraz bude kladený na rozdiely v štruktúre enzýmov a z nich vyplývajúce odlišnosti v substrátovej alebo produktovej špecificite. Podané budú aj informácie o regulácii ich syntézy. V neposlednom rade sa upozorní na doteraz neznáme alebo neidentifikované enzýmy. Práve tieto výzvy sú stredobodom nášho aktuálneho úsilia, do ktorého by sme radi zapojili zapálených práve začínajúcich mladých záujemcov o výskum na samotnej hranici súčasného poznania.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.