IUPAC poster award

  • Post category:IUPAC

"IUPAC poster award" – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov. Ocenenie a podmienky udelenia boli na spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 67. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Súťaž komentovaných postrov na 67. zjazde chemikov mala teda „novinku s najvyšším puncom“ – dva postre mohli získať prestížne ocenenie „IUPAC poster award“. Laureátmi tohto ocenenia sa stali:

  • Mgr. Tereza Krchová, PRIF KU, Praha; za prácu s názvom „Lanthanide (III)-dota-like complexes with pendant aminophosphonate as new agents of MRI“           
  • Mgr. Václav Pavlíček, 3. LF KU, Praha; za prácu s názvom „Determination of Rebaudioside A and Stevioside in food supplements and beverages by capilary electrophoresis with contactless conductivity detection“ .       

Obom gratulujemenašim mladým členom SCHS pripomíname, že aj na tohtoročnom zjazde chemikov v Prahe budú môcť znovu súťažiť o takéto ocenenie. Veríme, že práve niektorí z vás pripravia vedecky hodnotné postre, doplnia ich svojou odbornosťou a entuziazmom pri prezentácii a do batožiny na spiatočnú cestu z Prahy si pribalíte „IUPAC poster award“ tak, ako si dvaja prví laureáti odniesli tieto z Vysokých Tatier do Českej republiky.

 

Milan Drábik, v mene  Hodnotiacej komisie súťaže komentovaných postrov.

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.